Nieuws


Habeko Wonen: zeer betrokken actiegerichte corporatie

19-08-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Tijdens de huidige visitatie heeft de visitatiecommissie Habeko wonen leren kennen als een actiegerichte corporatie die zeer betrokken is bij de lokale samenleving en goed bekend is met de lokale opgaven. Uit de gesprekken met bestuur, RvC, management en enkele medewerkers kwam bovendien het beeld naar voren dat...

Lees verder

Rijker visiteren werkt voor Vestia, Huurdersraad en visitatie

30-06-2022

In 2021 stond voor Vestia de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Een visitatie in lastige omstandigheden, in aanloop naar splitsing van de corporatie. En juist in deze context gingen Vestia en visitatiebureau Raeflex de uitdaging van een visitatie-experiment aan met bijzondere kenmerken: een toekomstgerichte benadering; een grote betrokkenheid van de...

Lees verder

Woningbouwvereniging Maarn: toegewijde volkshuisvester met groot hart voor lokale context

09-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021De visitatiecommissie ziet dat Woningbouwvereniging Maarn deze periode veelbelovend is gestart. De nieuwe directeur-bestuurder kreeg bij zijn aantreden (1 juli 2018) het vertrouwen van alle betrokkenen. Op basis van alle goede voorwerk hief de Aw al snel de ondertoezichtstelling op en de rust keerde weer. Er kwam meer structuur,...

Lees verder

Beter Wonen IJsselmuiden: om door een ringetje te halen

08-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Beter Wonen is een corporatie om door een ringetje te halen. Ze heeft heel veel, heel goed op orde. Het gaat van een leien dakje: alles is goed geregeld en ze volgt alles goed. Het is een kleine organisatie waar vooral doeners werken die zaken uiterst professioneel oppakken....

Lees verder

Woonstichting Joost: meer investeringskracht voor de maatschappelijke opgave

07-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Op 1 juli 2019 is Woonstichting JOOST ontstaan door fusie van corporaties Woonstichting St. Joseph en Woningstichting de Kleine Meierij. De commissie ziet tijdens de visitatie de meerwaarde van de fusie duidelijk terug. Woonstichting JOOST is een corporatie die door een groter werkgebied ook meer maatschappelijke impact heeft....

Lees verder

Woonmeij: stelt de huurders centraal

03-03-2022

Visitatieperiode 2017-2020Woonmeij is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen de woningbouwvereniging Wovesto (Sint-Oedenrode) en bouwvereniging Huis & Erf (Schijndel en Sint-Michielsgestel). Het jaar 2018 was voor Woonmeij logischerwijs als gevolg van de fusie een jaar van focus en het stellen van prioriteiten binnen de organisatie. Deze focus en...

Lees verder

Woningstichting Leusden: dé lokale corporatie in de gemeente Leusden

03-03-2022

Visitatieperiode 2017-2020Woningstichting Leusden (WSL) is met circa 2.650 woningen dé lokale corporatie in de gemeente Leusden.  WSL staat bekend als een betrokken, toegankelijke en lokaal verankerde corporatie, die doet wat ze belooft. Haar visie en beleid is helder, de doelen concreet en de uitvoering praktisch. Hierdoor lukt het WSL veel...

Lees verder

Woonplus Schiedam: werken aan een gedeeld beeld van Woonplus

21-02-2022

Visitatieperiode 2017-2020De visitatieperiode van Woonplus kan worden opgedeeld in 2 delen. Tot 2019 was het beeld van Woonplus dat het een organisatie was die intern gericht was en (te) weinig ambities had. Woonplus was in veel zaken een middenmoot organisatie en daar wilde men van af. Vanaf 2019 is er een...

Lees verder

Thuisvester: lef, duurzaam en samen

02-02-2022

Visitatieperiode 2017-2020Als er één ding opvalt uit alle gesprekken die de visitatiecommissie heeft gevoerd, is dat Thuisvester in transitie is en dat alle partijen dat herkennen en bovenal ook waarderen. Maar er speelde meer. Gedurende de eerste helft van de visitatieperiode was nog sprake van een tweehoofdig bestuur, vanaf oktober 2019 was...

Lees verder

Vraag het Claudia

Vraag versturen