Eemland Wonen: de goede lijn doorgetrokken

NIEUWS
24-10-2022

Visitatieperiode 2018-2021

Eemland Wonen heeft tijdens de huidige visitatie over het algemeen ruim voldoende tot op onderdelen zelfs goede scores behaald. De goede lijn die vier jaar geleden is gesignaleerd is dus zeker doorgetrokken. Opvallend is verder dat Eemland Wonen haar blik duidelijk en steeds nadrukkelijker aan het verleggen is naar gemeenten in de regio zoals Eemnes en Bunschoten. De belangrijkste reden hiervoor is dat in Baarn weinig mogelijkheden voor uitbreiding zijn, terwijl deze in omliggende gemeenten vaak nog wel te vinden zijn. Eemland Wonen wil daar dan in het belang van de volkshuisvesting gaan investeren. De visitatiecommissie waardeert uiteraard deze opstelling en is benieuwd naar de concrete kansen die hieruit voort gaan vloeien.

 class=

Van de belanghebbenden
Alle belanghebbenden zijn onverdeeld erg tevreden over de ontwikkeling in de relatie en communicatie met Eemland Wonen. Wel zouden alle belanghebbenden graag meer aan de voorkant betrokken willen worden bij de strategie- en beleidsvorming van Eemland Wonen. De belanghebbenden erg tevreden, en wordt de beschikbaarheid, de huisvesting van specifieke doelgroepen en de leefbaarheid gemiddeld als goed beoordeeld.

Uit de bestuurlijke reactie
We zijn blij met de goede beoordeling door zowel de visitatiecommissie als onze huurdersvertegenwoordiging en samenwerkingspartners. We herkennen ons in deze beoordeling hoewel we ook zien dat er nog meer verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. De opgaande lijn die bij de vorige visitatie is
gesignaleerd, hebben we in ieder geval goed vastgehouden. egelijk knopen wij ook de aanbevelingen van de visitatiecommissie en de feedback die onze huurdersvertegenwoordiging en maatschappelijke partners in onze oren. Die geven ons de motivatie en ambitie om te blijven werken aan verbetering.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Eemland Wonen

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen