Voor Gemeenten

Voor Gemeenten
Waarom visitatie?
Een visitatie geeft uw gemeente de gelegenheid tussentijds haar mening te geven, en voor u belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. En het levert kwalitatieve input voor wanneer u de prestatieafspraken gaat evalueren.
Hoe werkt visitatie?
Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. Volgens de Woningwet moeten die prestaties bijdragen aan uw lokale woonbeleid. De prestatieafspraken die uw gemeente met de corporatie heeft gemaakt worden gebruikt bij de beoordeling. Lees hier wat u kunt verwachten.
Visitatiekalender
In de woningwet is vastgelegd dat elke corporatie elke vier jaar gevisiteerd moet worden.
Praktisch: 5 stappen
Hoe uw gemeente professioneel en efficiënt aan een visitatie meedoet? We geven u graag tips en hulpmiddelen om zoveel mogelijk resultaat te behalen uit elke stap.

Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen