Voor Gemeenten

Voor Gemeenten
Waarom visitatie?
Een visitatie geeft uw gemeente de gelegenheid tussentijds haar mening te geven, en voor u belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. En het levert kwalitatieve input voor wanneer u de prestatieafspraken gaat evalueren.
Hoe werkt visitatie?
Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. Volgens de Woningwet moeten die prestaties bijdragen aan uw lokale woonbeleid. De prestatieafspraken die uw gemeente met de corporatie heeft gemaakt worden gebruikt bij de beoordeling. Lees hier wat u kunt verwachten.
Wie praten mee?
De visitatiecommissie spreekt met de corporatie, gemeenten, huurdersorganisaties en eventueel met overige organisaties zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling. Gezien het maatschappelijke belang hecht de visitatiecommissie veel waarde aan het perspectief van uw gemeente. Daarom spreekt ze uitgebreid met de wethouder met wonen in zijn of haar portefeuille, en eventueel met een betrokken beleidsambtenaar. 
Wanneer weer?
Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bekijk hier wanneer de corporatie(s) in uw gemeente weer gevisiteerd moet(en) worden.
Praktisch: 5 stappen
Hoe uw gemeente professioneel en efficiënt aan een visitatie meedoet? We geven u graag tips en hulpmiddelen om zoveel mogelijk resultaat te behalen uit elke stap.

Vraag het Claudia

Vraag versturen