Methodiek

Methodiek

Visitaties worden uitgevoerd volgens een methodiek die voor alle corporaties gelijk is. Dat garandeert een gestructureerde en eenduidige aanpak. Het maatschappelijke belang staat daarbij centraal. De prestaties van een corporatie worden ook door gemeente en huurders beoordeeld. Zo zijn prestaties goed op waarde te schatten.

In de methodiek is van alles vastgelegd: hoe een visitatiecommissie tot stand komt, het proces dat wordt gevolgd, wat precies beoordeeld moet worden en hoe dat moet gebeuren. En elk beoordelingscriterium is nauwkeurig beschreven. Begin 2023 is de methodiek vernieuwd. Zorg dat u precies weet waar u aan toe bent. Lees de volledige handleiding. 

▶ Handleiding Methodiek 7, samenwerken aan opgaven en het beoordelingskader


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Van wie is de visitatiemethodiek?

SVWN beheert én ontwikkelt een visitatie methodiek. De visitatiebureaus passen de methodiek vervolgens toe in praktijk.

De positie van SVWN >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen