Voor de bureaus

Voor de bureaus

Op deze pagina is alle relevante informatie voor de visiterende bureaus verzameld. Mist u informatie? Laat het ons weten.

Nieuwsberichten

Vernieuwd beoordelingskader accreditatie per 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021 geldt het nieuwe beoordelingskader accreditatie. Voor het verkrijgen en behouden van een accreditatie hanteert SVWN een Beoordelingskader met accreditatiecriteria. Daarin zijn de twee accreditatiecriteria (onafhankelijkheid en kwaliteit) geoperationaliseerd voor de bureaus, visitatiecommissies en visitatoren. Bij het accreditatiecriterium Kwaliteit wordt zowel voor de bureaus als de visitatoren en visitatiecommissies verwezen naar een bijlage bij het Beoordelingskader namelijk de Leidraad waarin de eisen m.b.t. de samenstelling van de visitatiecommissies en de competenties t.a.v. de visitatoren staan omschreven.

Deze Leidraad is door het College van deskundigen opnieuw beoordeeld in het licht van de vernieuwingen van en de ervaringen met methodiek 6. Met deze methodiek 6.0 zijn een aantal inhoudelijke veranderingen doorgevoerd, evenals aanpassingen die beogen een andere wijze van visiteren te stimuleren. Ook de visitatie- experimenten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd hebben geleid tot nieuwe inzichten in de wijze van visiteren gericht op een verdiepend maatschappelijk gesprek en/of het functioneren van de corporatie in zijn lokale netwerk.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

Methodiek 7

HIer kunt u Methodiek 7 vinden en het beoordelingskader.

Tarieven

Een overzicht van alle tarieven van SVWN.

Met ingang van 2022 wijzigen er twee opvallende zaken in de tariefstructuur:

  1. De indeling van de corporaties in de verschillende grootteklassen wordt gebaseerd op het gewogen aantal VHE (nu: ongewogen VHE).
  2. De tariefstructuur wordt aangepast om de lasten voor de kleinere corporaties te verlichten. 

Werkafspraken

De werkafspraken tussen SVWN en de visiterende bureaus.

Accreditatie

Het accreditatiereglement, het beoordelingskader accreditatie en de toelichting op het accreditatiereglement. Meer informatie over de accreditatie kunt u hier vinden.

Veelgestelde vragen

Van vragen die ons vaker worden gesteld, hebben we de antwoorden hier verzameld. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Informatie van de Aw

De oordeelsbrieven kunt u hier vinden. Daarnaast heeft de Aw een dashboard beleidswaarde gelanceerd.

Masterclass

Informatie over de eerstvolgende masterclass voor visitatoren.

Vraag het Claudia

Vraag versturen