Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Visitaties van woningcorporaties dragen bij aan beter wonen in Nederland. Deze website biedt u er alle informatie over. SVWN is de organisatie die de methodiek 6.0 ontwikkelt en beheert en die toeziet op de kwaliteit van visitaties. SVWN draagt bij aan een betere volkshuisvesting en een betere samenleving, door visitaties die inzoomen op de maatschappelijke relaties en prestaties van woningcorporaties. 

Vraag het Claudia

Vraag versturen