Achtergrond

Achtergrond

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering. 

Wettelijk is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal één keer per vier jaar moet laten visiteren. De in 2009 opgerichte en onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert een visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten, zodat binnen de sector van elkaar kan worden geleerd.

Continu in ontwikkeling

De visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek. SVWN ontwikkelt deze methodiek continu, zodat visitaties voldoende waarde blijven toevoegen en niet onnodig veel kosten. Per 1 maart geldt de nieuwe methodiek: methodiek 7, samenwerken aan opgaven. Hierin is meer ruimte voor inbreng van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden.

Onafhankelijk visitatieproces

Woningcorporaties kiezen zelf een van de geaccrediteerde bureaus voor de visitatie. Dit onafhankelijke bureau stelt een visitatiecommissie samen en begeleidt het visitatieproces.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen