Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie geeft u zicht op de maatschappelijke prestaties van uw corporatie en hoe u deze kunt verbeteren. En u toont belanghebbenden wat u doet en hoe u presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van uw corporatie.

Maatschappelijk belang staat centraal

Hoe effectief is de communicatie met huurders? Waar is uw interne besturing nog niet optimaal? En is het maatschappelijk doel nog steeds leidend in uw handelen? De visitatie levert veel aanknopingspunten om uw prestaties te verbeteren. De focus ligt daarbij op het maatschappelijk belang. Daarom zijn maatschappelijke partijen als huurdersorganisaties en de gemeente ook nauw bij uw visitatie betrokken.

Visitatie belicht zaken die cruciaal zijn voor de maatschappelijke waarde van corporaties: omgang met- en oordeel van stakeholders, lokale samenwerking, initiatieven van corporaties en burgers en keuzes over de inzet van het vermogen.

Vergroten rendement

Wij zijn ons ervan bewust dat visitaties u tijd en geld kosten. Daarom investeert SVWN veel in de ontwikkeling van de visitatiemethodiek – zowel om de lasten te verlagen als om de opbrengsten te vergroten. In methodiek 7 staat de dialoog met stakeholders in combinatie met de opgaven van uw corporatie centraal. Daarnaast biedt methodiek 7 u de ruimte om deze reflectie af te stemmen op uw eigen behoeften.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen