Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie geeft je zicht op de maatschappelijke prestaties van de corporatie en hoe je deze kunt verbeteren. En je toont belanghebbenden wat je doet en hoe de corporatie presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van je corporatie.

Maatschappelijk belang staat centraal

Hoe effectief is de communicatie met huurders? Waar is de interne besturing nog niet optimaal? En is het maatschappelijk doel nog steeds leidend in het handelen? De visitatie levert veel aanknopingspunten om je prestaties te verbeteren. De focus ligt daarbij op het maatschappelijk belang. Daarom zijn maatschappelijke partijen als huurdersorganisaties en de gemeente ook nauw bij de visitatie betrokken.

Visitatie belicht zaken die cruciaal zijn voor de maatschappelijke waarde van corporaties: omgang met- en oordeel van stakeholders, lokale samenwerking, initiatieven van corporaties en burgers en keuzes over de inzet van het vermogen.

Vergroten rendement

Wij zijn ons ervan bewust dat visitatie tijd en geld kosten. Daarom investeert SVWN veel in de ontwikkeling van de visitatiemethodiek – zowel om de lasten te verlagen als om de opbrengsten te vergroten. In methodiek 7 staat de dialoog met stakeholders in combinatie met de opgaven van de corporatie centraal. Daarnaast biedt methodiek 7 je de ruimte om deze reflectie af te stemmen op jullie eigen behoeften.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen