Experimenten

Experimenteren met visitatie geeft leerplezier; doe ook mee!

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) biedt de mogelijkheid om te experimenteren met visitatie. Woningcorporaties maken, samen met visiterende bureaus, dankbaar gebruik van de gelegenheid om ‘het anders te doen’, om de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten voor henzelf, hun belanghebbenden en partners en voor de samenleving als geheel. Hun belangrijkste drijfveer? Leerplezier!

Paul Doevendans, experimentbegeleider

Lopende experimenten

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

Archief

Vernieuwing maatschappelijk gesprek & de kracht van het lokale woonnetwerk
03-01-2022 tot 30-12-2022

Laatste Nieuws

Vraag het Claudia

Vraag versturen