Vernieuwing maatschappelijk gesprek & de kracht van het lokale woonnetwerk

EXPERIMENTEN
18-07-2023

We willen visitatie voortdurend verbeteren, de toegevoegde waarde van visitatie voor corporaties, belanghebbenden en samenleving waar mogelijk vergroten. Daarom start SVWN regelmatig nieuwe experimenten. Die geven corporaties de mogelijkheid om samen met visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen uit te proberen. Vanaf maart 2021 starten wij een experiment Rijker visiteren waarin we de kracht en de impact van de visitatie voor corporaties, huurders en gemeenten willen vergroten. Daarvoor gaan we experimenteren met de wijze van visiteren. Nieuwsgierig geworden hoe de visitatie van jouw visitatie waardevoller kan worden?


Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen