Huurdersvoorlichting

Huurdersvoorlichting

Voor huurdersorganisaties organiseert SVWN regelmatig een bijeenkomst over visitatie: leer wat de onderwerpen zijn die bij een visitatie aanbod komen, welke rol u als huurdersorganisatie kunt oppakken en wat een visitatierapport voor u kan betekenen.  

Visitatie van de corporatie: Wat betekent het voor u als huurdersorganisatie?
(één avond)

Uw woningcorporatie wordt of is gevisiteerd. Wat kunt u als huurdersorganisatie aan voorbereiding doen, en wat kunt u met het rapport? SVWN vertelt u graag alles over de visitatiemethodiek. In één avond hoort u: 

  • wat de onderwerpen van visitatie zijn; 
  • hoe de commissie te werk gaat;
  • wat uw rol als huurdersorganisatie is;
  • hoe u zich voor kunt bereiden en;
  • wat u met het rapport kunt doen als het er eenmaal is.  

Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  

Doelgroep: Huurdersorganisaties in de zin van de Wet op het overleg huurder verhuurder
Locatie: Utrecht
Data:  nader te bepalen
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Prijs:  gratis
Aantal deelnemers: maximaal 20 

Deze cursus is ook voor u op maat te maken en in company bij u op locatie te volgen, desgewenst samen met huurdersvertegenwoordigers van collega-corporaties. Ook deze cursus is gratis.

Interessant voor u? 
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact met ons opnemen, e-mail: info@visitaties.nl

Heeft u nog vragen?

Meer informatie over visitatie voor huurders 
De Woonbond heeft in een speciaal ‘dossier’ relevante informatie over visitatie verzameld, inclusief de ervaringen van enkele huurderservaringen met visitatie.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen