Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. Ervaringen van commissarissen met visitatie
  3. De besturing van een corporatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Besturing: plan, do, check, act

FAQ's

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de beleidswaarde en andere financiële kengetallen en kenmerken van het corporatiebezit die van belang zijn voor de sturing van corporaties. In het dashboard kunt u een vergelijking maken per onderdeel met de woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. Hierdoor kunt u verdiepende analyses uitvoeren. De informatie is per pagina te downloaden. De informatie voor het dashboard komt van de jaarlijkse prognose- en verantwoordingsinformatie over de activiteiten en de financiële positie van woningcorporaties. Deze moeten zij aanleveren bij de Aw. Zij gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van de toezichtstaken.

Bij alle corporaties worden de wettelijke kerntaken beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit (de ijzeren driehoek van de volkshuisvesting) als opgaven onderzocht. Bij grotere corporaties komen daar onderwerpen bij.

De regel gaat per 1 maart 2023 in (tegelijk met de inwerkingtreding van methodiek 7). Hierbij tellen de voorgaande visitatie mee. Het tellen begint dus niet per 1 maart 2023.

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen