Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat je daar je voordeel mee kan doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. Ervaringen van commissarissen met visitatie
  3. De besturing van een corporatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Besturing: plan, do, check, act

FAQ's

Vanaf 1 maart 2023 mag een bureau maar twee keer achter elkaar dezelfde corporatie visiteren.

De position paper is ingevoerd om het leren en de reflectie door de corporatie te stimuleren. Door vooraf een position paper te schrijven bezint en reflecteert de corporatiebestuurder op het functioneren van de corporatie. De bestuurder kan ook aangeven wat hij wil bereiken, waar hij nog niet tevreden over is en ook specifieke items voor de visitatie aandragen. De visitatiecommissie gebruikt de position paper in de gesprekken en geeft in de recensie aan of de corporatie staat waar ze denkt of zou willen staan.

We moedigen het opstellen van een maatschappelijke reactie van harte aan en zouden graag zien dat de visitatiecommissie dat ook aanmoedigt. Idealiter zou elk rapport een maatschappelijke reactie bevatten.  We stellen het niet verplicht, omdat ook hier het risico aanwezig is dat we bij een dergelijke verplichting een deel van de huurdersorganisaties overvragen.

Er zijn inmiddels maatschappelijke reacties ontvangen van een gemeente, een ondernemingsraad en een huurdersorganisatie. 

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen