Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. Ervaringen van commissarissen met visitatie
  3. De besturing van een corporatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Besturing: plan, do, check, act

FAQ's

Het ontwikkelgesprek is niet bedoeld als adviesgesprek, maar om de visitatiecommissie ruimte te geven om mee te geven wat zij zien en ervaren hebben tijdens de visitatie (zonder gebonden te zijn aan de inhoud van de methodiek), in het licht van de bevindingen uit de visitatie.

Nee, SVWN verstrekt geen goedkeuring aan de rapporten maar beoordeelt - steekproefsgewijs - de visitatierapporten op het correct toepassen van de geldende methodiek én op de transparantie van de oordeelsvorming. Dat betekent niet dat SVWN de inhoud van de rapporten goedkeurt, maar wel beziet of er correct volgens de geldende methodiek is gewerkt. Het resultaat van deze toetsing wordt in een beoordelingsbrief aan het visiterend bureau gestuurd. SVWN ontvangt vervolgens van het visiterend bureau het definitieve visitatierapport waarin de opmerkingen uit de beoordelingsbrief waar mogelijk zijn verwerkt. Daarnaast verwoordt het bureau in een separate brief op welke manier met de opmerkingen uit de beoordelingsbrief is omgegaan. SVWN gebruikt deze brieven mede in haar accreditatieprocedure voor de visiterende bureaus. Het bureau stelt vervolgens de definitieve rapportage vast en verstuurt deze naar de corporatie en SVWN ter publicatie op de website.

De nationale afspraken en lokale prestatieafspraken moeten meegewogen worden in het oordeel van de visitatiecommissie. Wij kunnen ons niet goed voorstellen dat dat deze afspraken geen onderdeel zijn van de opgave van de corporatie.

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen