Best practices

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat je daar je voordeel mee kan doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. Ervaringen van commissarissen met visitatie
  3. De besturing van een corporatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Besturing: plan, do, check, act

Over SVWN

Visitaties van woningcorporaties dragen bij aan beter wonen in Nederland. Deze website bied je er alle informatie over. SVWN is de organisatie die de methodiek ontwikkelt en beheert en die toeziet op de kwaliteit van visitaties. SVWN draagt bij aan een betere volkshuisvesting en een betere samenleving, door visitaties die inzoomen op de maatschappelijke relaties en prestaties van woningcorporaties.

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Vraag het Claudia

Vraag versturen