kennis & inzicht
best practices

Best practices

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. De besturing van een corporatie
  3. Ervaringen van commissarissen met visitatie
Corporatie en de relatie met belanghebbenden
Huurders en gemeenten geven in de visitatie een oordeel over de relatie met de corporatie in het veld ‘presteren volgens belanghebbenden’. Uit de visitatierapporten van corporaties die goed beoordeeld zijn, zijn sleutelfactoren gefilterd. Ook zijn een aantal praktische en concrete voorbeelden (praktijkverhalen) van de relatie en communicatie tussen corporaties en haar belanghebbenden verzameld.
Besturing: plan, check, act
Het onderwerp Governance in de visitatiemethodiek gaat onder andere in op de interne besturing die bestaat uit de subonderdelen plan, check en act. De visitatiecommissie vormt zich een oordeel over de kwaliteit van het proces van prestatiesturing en strategievorming van de corporatie. Onder ‘succesfactoren’ staat een model waarin factoren worden weergegeven die van invloed zijn op de kwaliteit van het interne bestuursproces. Onder praktijkverhalen staan een aantal praktische voorbeelden van werkwijzen en tools die corporaties hebben gebruikt bij hun besturingscyclus.
Ervaringen van commissarissen met visitatie
De raad van commissarissen speelt een belangrijke rol bij visitatie. We hebben enkele praktijkervaringen gebundeld, als bron van inspiratie voor collega-commissarissen.
Presentatie visitatieopbrengsten
Na afronding van het visitatietraject en de publicatie van het rapport wilt u het rapport bespreken met en presenteren aan uw belanghebbenden. Want daar was het allemaal om te doen: dat u hen laat zien hoe uw corporatie presteert. Dit kan door een e-mail te sturen met een link naar het visitatierapport, maar het kan leuker en inspirerender. Met een filmpje of infographic bijvoorbeeld. Daarom hebben we een aantal voorbeelden uitgelicht.

Vraag het Claudia

Vraag versturen