Hoe werkt visitatie?

Hoe werkt visitatie?

Jouw gemeente heeft al prestatieafspraken gemaakt met de corporatie die moeten bijdragen aan uw lokale woonbeleid. Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. Daarnaast onderzoekt de visitatiecommissie hoe gemeenten, huurders en andere belanghebbenden de resultaten en de manier van samenwerken met de corporatie waarderen.

SVWN heeft een handreiking voor gemeenten gemaakt, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de visitatie.

▶ Lees de handreiking 'De gemeente en visitatie'


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

In een visitatie wordt beoordeeld:

- De maatschappelijke prestaties en ambities;
- Hoe die zich verhouden tot opgaven, beleving huurders en gemeente en financiële mogelijkheden;
- En hoe de corporatie daarop stuurt (governance: in- en extern, maatschappelijke rol RvC).

Bekijk de handreiking 'De gemeente en visitatie'

Vraag het Claudia

Vraag versturen