Praktisch: 5 stappen

Praktisch: 5 stappen

Hoe jouw gemeente professioneel en efficiënt aan een visitatie meedoet? We geven je graag tips en hulpmiddelen om zoveel mogelijk resultaat te behalen uit elke stap. 

1.   Voorbereiding

Zodra een corporatie een visitatie bij jouw gemeente aankondigt, kunnen jullie je voorbereiden. Een visitatie vraagt van een gemeente haar mening te geven over de prestaties van de corporatie, de relatie en communicatie, en de invloed op het beleid.

 • In de methodiek lees je precies op welke punten naar de mening van jouw gemeente wordt gevraagd.
 • In onze handreiking 'De gemeente en visitatie' lees je meer over het instrument ‘maatschappelijke visitatie van woningcorporaties’ vind je handvatten voor het visitatiegesprek. 
 • Verzamel informatie over de prestaties van de corporatie, de onderlinge verstandhouding, gewenste ontwikkelingen, en vorm een mening namens de gemeente.
 • Is de corporatie eerder gevisiteerd? Het oude rapport vormt een goed startpunt.
 • Vraag de corporatie naar haar position paper, waarin ze een eigen visie geeft op haar prestaties. De corporatie is niet verplicht om deze position paper vooraf met je te delen, maar het mag natuurlijk wel.
 • Bekijk eventueel visitatierapporten van andere corporaties in jouw gemeente of van vergelijkbare corporaties in andere gemeenten.
 • Geef de corporatie aan welke punten jullie gemeente graag op de agenda ziet.

2.   Selectie visiterend bureau

Een onafhankelijk bureau voert de visitatie uit. De corporatie selecteert een geaccrediteerd bureau, wat garandeert dat ze de visitatiemethodiek objectief toepast. Ieder bureau legt wel eigen accenten en pakt het nét iets anders aan. De corporatie betaalt en bepaalt wie de opdracht krijgt.

 • Bekijk alle geaccrediteerde bureaus. Als jouw gemeente een voorkeur heeft, kun je de corporatie daar eventueel over informeren.
 • Bekijk welk bureau de opdracht heeft gekregen. Bestudeer eventueel hun website.
 • Is het leuk om mee te doen met een experiment? Kijk voor meer informatie op deze pagina.

3.   Uitvoering visitatie

Het bureau stelt een onafhankelijke visitatiecommissie op die het onderzoek uitvoert. Zij benadert jouw gemeente rechtstreeks om een moment en locatie af te spreken. De visitatiecommissie

 • draagt er bij de gesprekken zorg voor dat feedback op een voor alle betrokkenen veilige manier gegeven en ontvangen wordt;
 • bewaakt dat de setting van het gesprek maakt dat ieder mens tot zijn recht komt;
 • draagt er voor zorg dat belanghebbenden op tijd en voldoende inhoudelijk geïnformeerd zijn.

4.   Rapport bespreken

Wanneer het rapport helemaal definitief is, publiceert de corporatie het op haar website en stuurt ze uw gemeente een exemplaar. De corporatie is verplicht het visitatierapport kort na het moment van publicatie met jouw gemeente te bespreken.

 • Bespreek met de corporatie welke punten jouw gemeente belangrijk vindt. Geef aan hoe jullie de komende periode in dialoog willen blijven over deze punten.

5.   Continu verbeteren

Aan de hand van het rapport en de opgedane inzichten gedurende het proces, zorgt de corporatie voor een continu proces van verbeteren van de maatschappelijke prestaties en het vergroten van de bijdrage aan maatschappelijke waarde.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen