Vacatures

Vacatures

De organisatie

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is in 2009 opgericht door Aedes, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als een initiatief van de sector. SVWN zorgt er met een goed functionerend visitatiestelsel voor dat woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties kunnen verantwoorden en verbeteren. SVWN is in 2015 – op basis van de Woningwet art. 53a – door de minister aangewezen als de onafhankelijke instantie die visitatiebureaus in het stelsel accrediteert. Daarnaast ontwikkelt en beheert SVWN de visitatiemethodiek en wordt toegezien op de kwaliteit van de uitgevierde visitaties. SVWN wordt bekostigd uit bijdragen van de corporaties en visitatiebureaus en is gevestigd in Utrecht.

Momenteel heeft SVWN geen openstaande vacatures.

Vraag het Claudia

Vraag versturen