Tarieven

Tarieven

Op deze pagina vindt u alle tarieven van SVWN.

Corporaties

Voor corporaties bestaan de kosten uit 3 componenten:

Jaarlijkse bijdrage aan SVWN
Elke corporatie betaalt een jaarlijkse bijdrage aan SVWN.

Corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden betalen € 315, grotere corporaties € 630 per jaar.*

Kosten inhuur bureau bij een visitatie
De kosten van visitatiebureaus variëren. We adviseren de corporaties diverse offertes aan te vragen en deze te vergelijken. Voor een corporatie met minder dan 500 verhuureenheden bedragen de kosten in 2023 maximaal  € 8.250.

Eenmalige kosten SVWN bij een visitatie
Bij de visitatie betaalt de corporatie ook SVWN een eenmalige bijdrage. Het visitatiebureau brengt deze kosten namens SVWN in rekening. De hoogte is afhankelijk van de omvang van uw corporatie.

Aantal verhuureenheden 2022* Bijdrage per
01-01-2023
1 tot 499 € 515,00
500 tot 999

€ 1.081,50

1.000 tot 1.999 €2.060,00
2.000 tot 3.999 €3.347,50
4.000 tot 7.999 € 5.510,50
8.000 tot 15.999 €7.210,00
16.000 tot 31.999 € 8.755,00
> 32.000 €10.094,00

* gewogen vhe volgens dVi 2020

Visitatiebureaus


Elk geaccrediteerd bureau betaalt per jaar een accreditatiefee van € 12.515 aan SVWN.

Masterclasses visitatoren

SVWN organiseert twee keer per jaar een masterclass voor de visitatoren van de geaccrediteerde bureaus. Deelname aan de masterclass is vanaf 2022 gratis, met een no show-fee van € 50,-.

Huurdersvoorlichting

SVWN organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten specifiek voor huurders(organisaties) om hen voor te bereiden op de visitatie. Het tarief bedraagt per deelnemer € 95 voor de openbare inschrijvingen. Op aanvraag zijn ook bijeenkomsten mogelijk per corporatie.

Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen