Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie biedt jouw huurdersorganisatie een kant en klaar instrument om de prestaties van de corporatie te beoordelen. Juist vanuit het perspectief van huurders. Een uitgelezen kans om voor huurders belangrijke verbeterpunten op de agenda te zetten.

Een corporatie is wettelijk verplicht haar prestaties publiek te verantwoorden via een visitatie. Een onafhankelijke derde onderzoekt hoe een corporatie haar primaire taken uitvoert, zoals huisvesting van bepaalde groepen, of woningverbetering.

Maatschappelijk belang

Hoe betrekt de corporatie jullie huurdersorganisatie en de huurders bij haar beleid? Hoe duurzaam zijn de woningen, in welke staat, hoe betaalbaar? Wat doet ze aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk? De visitatie levert veel aanknopingspunten om de prestaties van de corporatie te verbeteren. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde voor de samenleving. Daarom hebben huurders en/of huurdersorganisaties en ook de gemeente een belangrijke inbreng.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen