Voor Huurders

Voor Huurders
Waarom visitatie?
Een visitatie biedt uw huurdersorganisatie een kant en klaar instrument om de prestaties van de corporatie te beoordelen. Juist vanuit het perspectief van huurders. Een uitgelezen kans om voor u belangrijke verbeterpunten op de agenda te zetten. 
Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. De prestaties worden ingedeeld naar de thema's van de prestatieafspraken. Vaak betreft dat onder meer onder meer woningtoewijzing, doorstroming en betaalbaarheid. De kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in uw wijk. Lees hier wat u kunt verwachten.
Wie praten mee?

De visitatiecommissie spreekt met de corporatie, gemeenten, huurdersorganisaties en eventueel met overige organisaties zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling. De visitatiecommissie hecht veel waarde aan het standpunt van uw huurdersorganisatie. Dat gaat meestal via een diepte-interview met 1 of 2 actieve leden (of het gehele bestuur) van uw organisatie. 
Wanneer weer?

Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bekijk hier wanneer uw corporatie weer gevisiteerd moet worden.
Praktisch: 6 stappen

Hoe uw huurdersorganisatie professioneel en efficiënt aan een visitatie meedoet? We helpen u graag. Op deze pagina geven we u tips en hulpmiddelen om zoveel mogelijk resultaat te behalen uit elke stap van een visitatie.
Huurdersvoorlichting

Voor huurdersorganisaties organiseren wij regelmatig een bijeenkomst over visitatie: leer wat de onderwerpen zijn die bij een visitatie aanbod komen, welke rol u als huurdersorganisatie kunt oppakken en wat een visitatierapport voor u kan betekenen.

Vraag het Claudia

Vraag versturen