Voor Huurders

Voor Huurders
Waarom visitatie?
Een visitatie biedt uw huurdersorganisatie een kant en klaar instrument om de prestaties van de corporatie te beoordelen. Juist vanuit het perspectief van huurders. Een uitgelezen kans om voor u belangrijke verbeterpunten op de agenda te zetten. 
Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. De prestaties worden ingedeeld naar de thema's van de prestatieafspraken. Vaak betreft dat onder meer onder meer woningtoewijzing, doorstroming en betaalbaarheid. De kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in uw wijk. Lees hier wat u kunt verwachten.
Visitatiekalender 
In de woningwet is vastgelegd dat elke corporatie elke vier jaar gevisiteerd moet worden.
Huurdersvoorlichting

Voor huurdersorganisaties organiseren wij regelmatig een bijeenkomst over visitatie: leer wat de onderwerpen zijn die bij een visitatie aanbod komen, welke rol u als huurdersorganisatie kunt oppakken en wat een visitatierapport voor u kan betekenen.
Praktisch: 6 stappen

Hoe uw huurdersorganisatie professioneel en efficiënt aan een visitatie meedoet? We helpen u graag. Op deze pagina geven we u tips en hulpmiddelen om zoveel mogelijk resultaat te behalen uit elke stap van een visitatie.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen