2. Netwerkvisitatie

EXPERIMENTEN
18-07-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse benaderingen en aanpakken in visitatie van volkshuisvestelijke en maatschappelijke organisatienetwerken waarin corporaties actief zijn.

In deze ontwikkelnotitie verwoorden we hoe SVWN verder wil gaan met de doorontwikkeling van netwerkvisitatie, mede als vervolg op de eerste ronde experimenten met netwerkoriëntatie in visitatie. Daarin is gebleken dat netwerkvisitatie belangrijk en kansrijk is – een pijler in het te ontwikkelen arrangement van netwerkgovernance -, maar dat nog geen sprake is van een uitgekristalliseerde visie op en aanpak en methodiek van netwerkvisitatie.

In deze notitie benoemen we waarom netwerkvisitatie actueel en relevant is, op welke aspecten ontwikkeling van netwerkvisitatie aan de orde is en hoe deze ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden.

De volgende visitatie-experimenten hebben plaatsgevonden:

Naam experiment Corporatie Visiterend bureau
Thuis in de wijk Zayaz Pentascope
Netwerkvisitatie PACT-West Tiwos Pentascope

Documenten

▶ Ontwikkelnotitie 'Doorontwikkeling netwerkvisitatie
▶ Toekomst netwerkvisitatie, Inzichten uit de reflectiebijeenkomst netwerkvisitatie


Laatste Experimenten

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen