Team en RvT

Team en RvT

SVWN werkt vanuit Utrecht en bestaat uit de directeur-bestuurder en een strategisch kwaliteitscoördinator. Daarnaast is er flexibele ondersteuning op het vlak van beleid en administratie (de werkorganisatie). De organisatie kent een Raad van Toezicht, een College van Deskundigen en een Accreditatiecommissie. Wil je meer weten over we zijn? Kijk dan hieronder.

Directeur-bestuurder

Claudia Siewers

Mr. dr. C.N. (Claudia) Siewers
Tel: 06 - 12 74 22 35

Claudia Siewers is directeur-bestuurder van SVWN. Zij is opgeleid als notaris en in 2014 overgestapt naar de volkshuisvesting. In 2022 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'Balans in het appartementsrecht, wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd'. Binnen SVWN is Claudia verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het beheren van het netwerk waarbinnen SVWN opereert en de strategie. Ook is zij verantwoordelijk voor de externe communicatie en contactpersoon voor Woo-verzoeken. Naast SVWN is Claudia verbonden aan De Advocaten van Van Riet als wetenschappelijk adviseur over appartementsrecht, zittingslid bij de Huurcommissie en schuldhulpmaatje. 

Strategisch Kwaliteitscoördinator

Raymond Wondergem

W.H.R. (Raymond) Wondergem MSc RO
Tel: 06 - 19 86 33 50

Raymond Wondergem is strategisch kwaliteitscoördinator en beoordeelt de kwaliteit van de rapporten. Hij is aanspreekpunt voor de geaccrediteerde bureaus, het College van Deskundigen en de interne beoordelaars.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur van SVWN en brengt expertise in op strategische onderwerpen. De raad bestaat uit vijf leden (incl. voorzitter). Vier van de vijf worden benoemd op voordracht van een van de oprichters. De huidige bezetting is als volgt:

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

dr. A.H. (Anne) Flierman - 01-04-2023 01-04-2027  
mw. drs. S.J.J.M. (Sabine) Muijrers MMC Aedes 01-09-2019 01-09-2023 01-09-2027
H. (Hein) de Haan VNG 01-01-2024 01-02-2028
drs. S.J.L. (Bas) van der Velde VTW 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
M. (Marc) Kuipers Woonbond 25-09-2023 25-09-2027

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen adviseert de directeur van SVWN gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en borging van de visitatiemethodiek en de kwaliteit van het visitatiestelsel. Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • drs. A (Anne-Jo) Visser (voorzitter)
  • drs. R.P. (Paul) Zevenbergen
  • dr. J.S.C.M. (Joris) Hoekstra
  • drs. J.P. (Jan Peter) Duijvestijn RC

Accreditatiecommissie  

De Accreditatiecommissie adviseert de directeur over het – eventueel onder voorwaarden – geven van een accreditatie. De commissie voert eens per vier jaar een uitgebreid accreditatieonderzoek uit bij de visiterende bureaus. De Accreditatiecommissie bestaat uit:

  • P. (Patrick) Corstiaans (voorzitter)
  • dr. ir. W. (Willem) Buunk (lid)

Documenten


Vraag het Claudia

Vraag versturen