Organisatie

Organisatie

SVWN werkt vanuit Utrecht en bestaat naast de directeur-bestuurder, strategisch kwaliteitscoördinator en bestuurssecretaris uit flexibele ondersteuning op het vlak van beleid en administratie (de werkorganisatie). De organisatie kent een Raad van Toezicht, een College van Deskundigen en een Accreditatiecommissie. De rechtsvorm van SVWN is een stichting. De stichting wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder op wiens werkzaamheden de Raad van Toezicht toezicht houdt conform de statuten.

Directeur-bestuurder

Claudia Siewers

Mr. dr. C.N. (Claudia) Siewers
Tel: 06 - 12 74 22 35

Claudia Siewers is directeur-bestuurder van SVWN. Zij is opgeleid als notaris en in 2014 overgestapt naar de volkshuisvesting. In 2022 is zij gepromoveerd op het onderwerp 'Balans in het appartementsrecht, wijzigen van de splitsingsakte vereenvoudigd'. Binnen SVWN is Claudia verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding, het beheren van het netwerk waarbinnen SVWN opereert en de strategie.

Strategisch Kwaliteitscoördinator

Raymond Wondergem

W.H.R. (Raymond) Wondergem MSc RO
Tel: 06 - 19 86 33 50

Raymond Wondergem is strategisch kwaliteitscoördinator en beoordeelt de kwaliteit van de rapporten. Hij is aanspreekpunt voor de geaccrediteerde bureaus, het College van Deskundigen en de interne beoordelaars.

Bestuurssecretaris

Yvonne Koffyberg

Y. (Yvonne) Koffyberg
Tel: 06 - 19 05 80 35

Yvonne Koffyberg ondersteunt de directeur-bestuurder, faciliteert de Raad van Toezicht en draagt zorg voor een goede opvolging van de genomen besluiten. Ook is zij verantwoordelijk voor de externe communicatie en contactpersoon voor Woo-verzoeken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur van SVWN en brengt expertise in op relevante strategische onderwerpen. De raad bestaat uit vijf leden (incl. voorzitter). Vier van de vijf worden benoemd op voordracht van een van de oprichters. De huidige bezetting is als volgt:

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

dr. A.H. (Anne) Flierman - 01-04-2023 01-04-2027  
mw. drs. S.J.J.M. (Sabine) Muijrers MMC Aedes 01-09-2019 01-09-2023 01-09-2027
N.T. (Nathan) Stukker MSc VNG 01-11-2015 01-11-2019 01-11-2023
drs. S.J.L. (Bas) van der Velde VTW 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
M. (Marc) Kuipers Woonbond 25-09-2025 25-09-2029

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen adviseert de directeur van SVWN gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en borging van de visitatiemethodiek en de kwaliteit van het visitatiestelsel. Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • drs. A (Anne-Jo) Visser (voorzitter)
  • G. (Gerard) Erents RA (vice-voorzitter) tot december 2023
  • drs. R.P. (Paul) Zevenbergen
  • dr. J.S.C.M. (Joris) Hoekstra
  • drs. J.P. Duijvestijn

Accreditatiecommissie  

De Accreditatiecommissie adviseert de directeur over het – eventueel onder voorwaarden – geven van een accreditatie. De commissie voert eens per vier jaar een uitgebreid accreditatieonderzoek uit bij de visiterende bureaus. De Accreditatiecommissie bestaat uit:

  • P. (Patrick) Corstiaans (voorzitter)
  • dr. ir. W. (Willem) Buunk (lid)

Documenten


Vraag het Claudia

Vraag versturen