Nieuws


Steve Smit lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

23-06-2022

Met ingang van 13 juni 2022 is drs. S.G. (Steve) Smit benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Woonbond. Steve Smit is sinds 2018 ambtelijk secretaris/adviseur van de medezeggenschap...

Lees verder

Vlog 7 - nieuwe methodiek - masterclass netwerkvisitatie

15-06-2022

Vlog 7 - nieuwe methodiek - masterclass netwerkvisitatie ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Visitatie-experiment maakt Elan Wonen zichtbaar als partner

19-05-2022

Echt willen weten hoe je omgeving tegen je aankijkt als basis voor toekomstige samenwerking. Dat vormde een belangrijke motivatie voor Elan Wonen, corporatie in Haarlem en Heemstede, om deel te nemen aan een visitatie-experiment in het kader van ‘Rijker visiteren voor meer impact’.  Samen met visiterend bureau Raeflex werd een...

Lees verder

Vlog Claudia - nieuwe methodiek - variëren op de vorm van het rapport

16-05-2022

Vlog 4 - nieuwe methodiek - variëren op de vorm van het rapport ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Woningbouwvereniging Maarn: toegewijde volkshuisvester met groot hart voor lokale context

09-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021De visitatiecommissie ziet dat Woningbouwvereniging Maarn deze periode veelbelovend is gestart. De nieuwe directeur-bestuurder kreeg bij zijn aantreden (1 juli 2018) het vertrouwen van alle betrokkenen. Op basis van alle goede voorwerk hief de Aw al snel de ondertoezichtstelling op en de rust keerde weer. Er kwam meer structuur,...

Lees verder

Beter Wonen IJsselmuiden: om door een ringetje te halen

08-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Beter Wonen is een corporatie om door een ringetje te halen. Ze heeft heel veel, heel goed op orde. Het gaat van een leien dakje: alles is goed geregeld en ze volgt alles goed. Het is een kleine organisatie waar vooral doeners werken die zaken uiterst professioneel oppakken....

Lees verder

Woonstichting Joost: meer investeringskracht voor de maatschappelijke opgave

07-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Op 1 juli 2019 is Woonstichting JOOST ontstaan door fusie van corporaties Woonstichting St. Joseph en Woningstichting de Kleine Meierij. De commissie ziet tijdens de visitatie de meerwaarde van de fusie duidelijk terug. Woonstichting JOOST is een corporatie die door een groter werkgebied ook meer maatschappelijke impact heeft....

Lees verder

Vlog Claudia - nieuwe methodiek - opgehaalde input

25-03-2022

Vlog 3 - nieuwe methodiek - opgehaalde input ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Vlog Claudia - het ophalen van input

11-03-2022

Vlog 2 - nieuwe methodiek - het ophalen van input ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Vraag het Claudia

Vraag versturen