Nieuws


Vlog Claudia 9 - methodiek 7, Samenwerken aan opgaven

13-09-2022

Vlog 9 - nieuwe methodiek - methodiek 7, Samenwerken aan opgaven ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Methodiek in ontwikkeling

12-09-2022

Visitaties geven een beeld van maatschappelijke prestaties De visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties voor huurders en gemeenten en laat zien of de corporatie de goede dingen doet. SVWN vindt het belangrijk dat visitaties aanknopingspunten geven voor verantwoording, verbetering, ontwikkeling en samenwerking. Zo dragen visitaties bij...

Lees verder

Uitnodiging voor deelname aan lunchsessie werving- en selectiebureaus en medezeggenschapsleden

12-09-2022

Lunchsessie 29 september voor werving- en selectiebureaus Op 29 september vindt er van 12.30 – 13.30 uur een digitale tijdens-de-lunchsessie plaats speciaal voor werving- en selectiebureaus. Het onderwerp is ‘Snel visitatierapporten lezen’. Aanstaande commissarissen en bestuurders lezen de rapporten graag ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of een interim-opdracht. SVWN wil...

Lees verder

Habeko Wonen: zeer betrokken actiegerichte corporatie

19-08-2022

Visitatieperiode 2018-2021 Tijdens de huidige visitatie heeft de visitatiecommissie Habeko wonen leren kennen als een actiegerichte corporatie die zeer betrokken is bij de lokale samenleving en goed bekend is met de lokale opgaven. Uit de gesprekken met bestuur, RvC, management en enkele medewerkers kwam bovendien het beeld naar voren dat...

Lees verder

Directeur-bestuurder Claudia Siewers levert een bijdrage aan het tijdschrift over governance Goed Bestuur & Toezicht

12-07-2022

In de laatste editie van het tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht is een artikel van directeur-bestuurder Claudia Siewers opgenomen. Zij beschrijft hierin hoe en waarom het visitatierapport een RvC van een woningcorporatie van belangrijke informatie voorziet bij het interne toezicht op het functioneren van bestuur of directie. Ook de doorontwikkeling...

Lees verder

Vlog 8 - nieuwe methodiek - input ophalen

06-07-2022

Vlog 8 - nieuwe methodiek - input ophalen ▶ bekijk alle vlogs

Lees verder

Mercatus beleeft visitatieplezier

30-06-2022

Visiteren volgens de bedoeling. Dat vormde de essentie en intentie van het visitatie-experiment van Mercatus. De corporatie uit de Noordoostpolder nam daarmee, samen met visiterend bureau Pentascope, deel aan de SVWN-visitatie-experimentronde ‘Rijker visiteren voor meer impact’. Het werd een rijk experiment, met waarde voor de corporatie, de omgeving en voor...

Lees verder

Rijker visiteren werkt voor Vestia, Huurdersraad en visitatie

30-06-2022

In 2021 stond voor Vestia de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Een visitatie in lastige omstandigheden, in aanloop naar splitsing van de corporatie. En juist in deze context gingen Vestia en visitatiebureau Raeflex de uitdaging van een visitatie-experiment aan met bijzondere kenmerken: een toekomstgerichte benadering; een grote betrokkenheid van de...

Lees verder

Visitatie woCom-in-en-met-netwerk: samen focussen!

30-06-2022

Samen focussen. Dat vormde de essentie van het visitatie-experiment van WoCom. De corporatie uit Zuidoost Brabant, actief in 6 gemeenten¹, pakte de uitdaging voluit op om deel te nemen aan het SVWN-visitatie-experiment ‘Rijker visiteren voor meer impact’. En vond daarin Pentascope als geschikte partner. Daardoor werd het geen visitatie ‘op...

Lees verder

Vraag het Claudia

Vraag versturen