SVWN

SVWN
Missie en visie
De missie van SVWN is het leveren van een bijdrage aan het publieke inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties, aan de optimalisering van die prestaties en aan het lerend vermogen van woningcorporaties in Nederland. SVWN doet dat door het bewaken, beheren en verder ontwikkelen van een onafhankelijk stelsel van visitatie.
Organisatie

SVWN is gevestigd in Utrecht en bestaat naast de directeur-bestuurder (per 15 april 2020 mr. C.N. (Claudia) Siewers) uit flexibele ondersteuning op het vlak van beleid en administratie (de werkorganisatie). De organisatie kent een Raad van Toezicht, een College van Deskundigen en een Accreditatiecommissie.
Voor de bureaus

Op deze pagina is alle relevante informatie voor de visiterende bureaus verzameld.
Accreditatie

Hier kunt u alles vinden over de accreditatie van de visiterende bureaus.
Jaarverslagen

Net zoals een visitatierapport transparantie biedt over de prestaties van een corporatie, bieden wij graag transparantie over hoe SVWN presteert. Onze governance, onze financiële positie, onze communicatie met belanghebbenden. Of hoe we focus houden op ons maatschappelijk doel en onze werkprocessen daar efficiënt naar organiseren. U leest het allemaal na in onze jaarverslagen.
Bezwaren en klachten

Bent u het ergens niet mee eens? Dan is het goed te weten dat SVWN mogelijkheden biedt voor bezwaar, klacht of geschilbeslechting.
Contact

Neem contact met ons op

Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen