Visitatiekalender

Visitatiekalender

Elke vier jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Dateert het vorige rapport van 15 mei 2019 dan moet die corporatie voor 15 mei 2023 een nieuw visitatierapport publiceren.

Houd hierbij rekening met het feit dat het rapport 6 weken voor de uiterste publicatiedatum gereed moet zijn, inclusief eindgesprek met directie/bestuur en RvC. Deze zes weken kunt u wel gebruiken om de bestuurlijke reactie te schrijven.

SVWN houdt overzichten bij wanneer corporaties aan de beurt zijn.

▶ Visitatiekalender gesorteerd op datum (bijgewerkt op 23 januari 2023)

▶ Visitatiekalender per woningcorporatie (bijgewerkt op 23 januari 2023)


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen