Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie geeft zicht op de maatschappelijke prestaties van een corporatie, en hoe deze te verbeteren. Daar maakt jouw gemeente elke vier jaar al met de corporatie prestatieafspraken over. Een visitatie geeft de gemeente de gelegenheid tussentijds haar mening te geven, en voor jullie belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. En het levert kwalitatieve input voor wanneer de gemeente de prestatieafspraken gaat evalueren.

Maatschappelijk belang

Is het maatschappelijk doel nog steeds leidend in het handelen van de corporatie? Hoe is de onderlinge relatie en communicatie met de gemeente? Welke invloed heeft jullie gemeente op het beleid? De visitatie levert veel aanknopingspunten om de onderlinge verstandhouding en de prestaties van de corporatie te verbeteren. De focus ligt daarbij op het maatschappelijk belang. Daarom hebben uw gemeente en de huurdersorganisatie een belangrijke inbreng.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

In uw belang

- Weet hoe de corporatie presteert
- Vergelijk de situatie met andere corporaties
- Verbeter de dialoog met de corporatie
- Zet voor u belangrijke issues op de agenda

Bekijk de handreiking 'De gemeente en visitatie'

Vraag het Claudia

Vraag versturen