Hoe werkt visitatie?

Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. Visitatie geeft het oordeel van de huurder een centrale plaats in het visitatierapport. De visitatiecommissie onderzoekt hoe huurders, huurdersorganisaties en andere belanghebbenden de resultaten en de manier van samenwerken met de corporatie waarderen.

SVWN heeft een handreiking voor huurders gemaakt, zodat u zich goed kunt voorbereiden op de visitatie.

▶ Lees de handreiking 'De huurder en visitatie'


In een visitatie wordt beoordeeld:
  • De maatschappelijke prestaties en ambities;
  • Hoe die zich verhouden tot opgaven, beleving huurders en gemeente en financiële mogelijkheden;
  • En hoe de corporatie daarop stuurt (governance: in- en extern, maatschappelijke rol RvC).
Voorlichting voor huurders

Bekijk de handreiking 'visitatie en huurders'

 

Huurdersvoorlichting

Stevig in uw schoenen het visitatieproces beginnen? Dat kan. SVWN kan speciaal voor uw huurdersorganisatie een workshop organiseren. Dan leert u alle ins en outs van visitaties kennen. Vanuit uw oogpunt.

Meer over deze workshop >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen