Voor Corporaties

Voor Corporaties
Waarom visitatie?
Een visitatie geeft u zicht op de maatschappelijke prestaties van uw corporatie en hoe u deze kunt verbeteren. En u toont belanghebbenden wat u doet en hoe u presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van uw corporatie.
Hoe werkt visitatie?
Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van uw corporatie in kaart. Onder meer hoe u uw kerntaken uitvoert, de relevantie van de strategische doelen en de governance. Het proces van een visitatie ligt vast in een gestandaardiseerde methodiek en doorloopt een aantal stappen. Lees hier wat u kunt verwachten.
Visitatiebureau kiezen
Als woningcorporatie bepaalt u welk bureau de visitatie uitvoert. In die keuze bent u vrij. De enige voorwaarde is dat het bureau de juiste accreditatie bezit. Dat verzekert u ervan dat ze de vereiste methodiek goed kennen en tot een objectief oordeel komen. Bekijk hier de geaccrediteerde bureaus.
Visitatiekosten
Als corporatie draagt u de kosten van een visitatie. Bekijk hier de actuele tarieven.
Wanneer weer?
Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bekijk hier wanneer uw corporatie weer gevisiteerd moet zijn,

Vraag het Claudia

Vraag versturen