Voor Corporaties

Voor Corporaties
Waarom visitatie?
Een visitatie geeft u zicht op de maatschappelijke prestaties van uw corporatie en hoe u deze kunt verbeteren. En u toont belanghebbenden wat u doet en hoe u presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van uw corporatie.
Visitatiebureau kiezen
Als woningcorporatie bepaalt u welk bureau de visitatie uitvoert. In die keuze bent u vrij. De enige voorwaarde is dat het bureau de juiste accreditatie bezit. Dat verzekert u ervan dat ze de vereiste methodiek goed kennen en tot een objectief oordeel komen. Bekijk hier de geaccrediteerde bureaus.
Visitatiekosten
Als corporatie draagt u de kosten van een visitatie. Bekijk hier de actuele tarieven.
Visitatiekalender
In de woningwet is vastgelegd dat elke corporatie elke vier jaar gevisiteerd moet worden.
Praktisch: 11 stappen
Een visitatie verloopt in 11 stappen. Bij elke stap geven we uw corporatie graag advies en hulpmiddelen om het optimale resultaat te behalen.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen