Voor Corporaties

Voor Corporaties
Waarom visitatie?

Een visitatie geeft u zicht op de maatschappelijke prestaties van uw corporatie en hoe u deze kunt verbeteren. En u toont belanghebbenden wat u doet en hoe u presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van uw corporatie.
Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van uw corporatie in kaart. Onder meer hoe u uw kerntaken uitvoert, de relevantie van de strategische doelen en de governance. Het proces van een visitatie ligt vast in een gestandaardiseerde methodiek en doorloopt een aantal stappen. Lees hier wat u kunt verwachten.
Wie praten mee?

De visitatiecommissie spreekt met uw corporatie, gemeenten, huurdersorganisaties en eventueel met overige organisaties zoals een welzijnsinstelling of zorginstelling. De bestuurder schrijft bij aanvang een position paper over waar de corporatie nu staat. Hierin kan uw corporatie haar visie en standpunten goed kwijt. Later in het proces spreekt de commissie in ieder geval ook met het bestuur en de raad van commissarissen. 
Raad van Commissarissen

Bij visitatie is een belangrijke rol weggelegd voor de raad van commissarissen. Zo bent u als raad betrokken bij de opdrachtverlening, maar ook in het natraject. De visitatiecommissie gaat met u in gesprek. En het visitatierapport biedt u straks veel informatie over het functioneren van de organisatie, ook zoals belanghebbenden dat ervaren. Daarom lichten we de specifieke rol van de raad van commissarissen hier verder toe.
Visitatiebureau kiezen

Als woningcorporatie bepaalt u welk bureau de visitatie uitvoert. In die keuze bent u vrij. De enige voorwaarde is dat het bureau de juiste accreditatie bezit. Dat verzekert u ervan dat ze de vereiste methodiek goed kennen en tot een objectief oordeel komen. Bekijk hier de geaccrediteerde bureaus.
Visitatiekosten

Als corporatie draagt u de kosten van een visitatie. Bekijk hier de actuele tarieven.
Wanneer weer?

Elke 4 jaar moet een corporatie zich laten visiteren. Dat is wettelijk vastgelegd in de Woningwet. Bekijk hier wanneer uw corporatie weer gevisiteerd moet zijn,
Praktisch: 9 stappen

Een visitatie verloopt in 9 stappen. Bij elke stap geven we uw corporatie graag advies en hulpmiddelen om het optimale resultaat te behalen.

Vraag het Claudia

Vraag versturen