Corporaties in beeld: corporaties blijven zich ontwikkelen en verbeteren

NIEUWS
13-10-2020

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit de analyse van 646 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van de meeste corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. De stakeholders zijn over het algemeen steeds meer tevreden over het presteren van en hun relatie met de corporatie, al zijn de huurders kritischer dan de gemeenten en overige stakeholders. Ook de invloed die de belanghebbenden op het beleid van de corporatie wordt steeds hoger gewaardeerd.

Het algemene beeld dat naar voren komt over het functioneren van corporaties is positief. Deze update bevestigt niet alleen het beeld dat uit de eerdere analyses komt, het laat zien dat de corporaties zich op de meeste onderdelen blijven ontwikkelen en verbeteren. De corporaties scoren gemiddeld ruim voldoende waar het gaat om de prestaties in relatie tot de lokale opgaven. Ook de stakeholders zijn in het algemeen tevreden, al zijn er op onderdelen wel degelijk nuances. Op het gebied van Governance en Presteren naar Vermogen zijn in de afgelopen jaren duidelijk verbeteringen doorgevoerd door alle corporaties, maar ook hier zijn er uitschieters naar boven en naar beneden.

Opvallend is dat kleinere corporaties op alle onderdelen beter beoordeeld worden hun belanghebbenden dan de grote corporaties, met name wat betreft de relatie en communicatie en de invloed die belanghebbenden uit kunnen oefenen op het beleid. Hiervoor zijn verschillende verklaringen denkbaar. Doordat grote corporaties met meer stakeholders rekening moeten houden, is de invloed van individuele of bepaalde belanghebbenden minder groot dan bij kleinere corporaties. De lijnen zijn vaak langer, waardoor de relatie van de belanghebbenden met de corporatie minder sterk kan zijn en de communicatie lager wordt beoordeeld.

Veel corporaties hebben de interne besturing aanzienlijk verbeterd. Ook is er afgelopen jaren meer aandacht geweest voor het functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel binnen de wettelijke kaders als binnen de maatschappelijk rol die de raad vervult. Daarnaast zijn ook externe legitimatie en de verantwoording duidelijk verbeterd. Deze conclusies trekt SVWN uit een onderzoek naar de resultaten van alle visitaties die in de afgelopen jaren bij woningcorporaties zijn uitgevoerd.

▶ bekijk hier de managementsamenvatting
▶ lees de volledige analyse (pdf)


Vraag het Claudia

Vraag versturen