Dynamiek in de lokale driehoek: essay over het samenspel tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie

NIEUWS
18-05-2021

Essay over het samenspel tussen gemeente, woningcorporatie en huurdersorganisatie – lessen uit visitaties

Sinds 2019 wordt tijdens de visitatie aandacht besteed aan de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces waarin die afspraken tot stand gekomen zijn. In opdracht van SVWN hebben Dr. J.J. (Jos) Koffijberg (Galan groep) en prof. mr. dr. J.A. (Hans) de Bruijn (TU Delft) een essay geschreven over het functioneren van de lokale driehoek op basis van ervaringen en inzichten uit ruim 100 visitaties. De uitgebreide visitatierapporten bieden een schat aan ‘vertellende’ informatie over de ervaringen in de praktijk. In rondetafelgesprekken met corporatiedirecteuren, visitatoren, wethouders en huurders hebben Koffijberg en De Bruijn die praktijkervaringen nog verder uitgediept.

Koffijberg en De Bruijn kijken met een bestuurskundige blik naar het functioneren van de lokale driehoek en de prestatieafspraken als middel om te komen tot betere prestaties op het gebied van volkshuisvesting. De positieve effecten zijn inderdaad terug te zien in de visitaties. De waarde van prestatieafspraken lijkt tot nu toe vooral in het proces te liggen. Partijen geven aan dat de relatie verbeterd is en dat vooral het gesprek over een gezamenlijke visie op de opgaven richting geeft. Wel is van belang dat partijen helder gepositioneerd zijn ten opzichte van elkaar, zodat ze elk hun rol kunnen spelen.

De schrijvers signaleren het gevaar van afnemende effectiviteit door routine, standaardisering en formalisering. Investeer daarom vooral in de prestatieafspraken als leerproces, zeggen ze. Ook de visitatie kan zich nog meer richten op het (leer)proces in de lokale driehoek. 

Over de bevindingen en ervaringen gaan Hans de Bruijn en Claudia Siewers in gesprek tijdens het BZK symposium “Samen zorgen voor prettig wonen” op 20 mei 2021.

▶ Lees het volledige essay
▶ Bekijk de infographic
▶ Download hier de pdf


Vraag het Claudia

Vraag versturen