Vragen over aanmelden/bijeenkomsten

Vragen over aanmelden/bijeenkomsten

Ik ben aangemeld voor een bijeenkomst, maar ik wil annuleren

U kunt uw deelname voor een bijeenkomst alleen annuleren door een e-mail te sturen naar info@visitaties.nl. Kosteloze annulering kan tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst.

Ik kan mij niet aanmelden voor de bijeenkomst

Het kan voorkomen dat het maximaal aantal deelnemers voor een bijeenkomst is bereikt en dan kunt u zich niet meer aanmelden. Twijfelt u of dit het geval is? Neem dan contact op met info@visitaties.nl.

Ik heb geen ontvangstbevestiging of bericht van inschrijving ontvangen

Na de inschrijving én de betaling ontvangt u automatisch een factuur en een bevestiging van uw inschrijving. Wanneer u de betaling niet succesvol afrondt, heeft u zich niet ingeschreven (krijgt u geen factuur) en rekenen wij niet op uw komst.

Ik heb me aangemeld, maar ik weet niet waar de bijeenkomst wordt gehouden

Op de website staat bij de bijeenkomst (zodra bekend) de locatie vermeld.

 


Laatste Experimenten

3. Metavisitatie

01-01-1970 tot 01-01-1970

Zoals ook het toezicht van de Aw zich ontwikkelt tot selectief en risicogericht toezicht, zou dat mogelijk ook voor visitatie kunnen gelden, met een ‘meta-visitatie’ voor corporaties die:

  • aantoonbaar hun maatschappelijke gover...
Bekijken

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen