Vlog Claudia

Vlog Claudia

Vlog Claudia

Uitnodiging lancering methodiek 7

 

Nieuwe methodiek - methodiek 7

Masterclass 'Fouten maken mag'

methodiek 7, Samenwerken aan opgaven

Input ophalen

Masterclass netwerkvisitatie

Inhoud van de methodiek

 

Variëren in het visitatieproces

 

Variëren op de vorm van het rapport

Opgehaalde input

 

Het ophalen van input

 

Op weg naar een nieuwe visitatiemethodiek


Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen