Huurdersvoorlichting

Huurdersvoorlichting

Voor huurdersorganisaties organiseren wij regelmatig een bijeenkomst over visitatie: leer wat de onderwerpen zijn die bij een visitatie aanbod komen, welke rol u als huurdersorganisatie kunt oppakken en wat een visitatierapport voor u kan betekenen.  

Visitatie van de corporatie: Wat betekent het voor u als huurdersorganisatie?
(1 avond)

Uw woningcorporatie wordt of is gevisiteerd. Wat kunt u als huurdersorganisatie aan voorbereiding doen, en wat kunt u met het rapport? De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland vertelt u graag alles over de visitatiemethodiek. In een avond hoort u: 

  • wat de onderwerpen van visitatie zijn,  
  • hoe de commissie te werk gaat, 
  • wat uw rol als huurdersorganisatie is
  • hoe u zich voor kunt bereiden en  
  • wat u met het rapport kunt doen als het er eenmaal is.  

Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.  

Doelgroep: Huurdersorganisaties in de zin van de Wet op het overleg huurder verhuurder
Locatie: Utrecht
Data:  nader te bepalen
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Prijs:  € 114,95, inclusief BTW
Aantal deelnemers: maximaal 20 

Deze cursus is ook voor u op maat te maken en in company bij u op locatie te volgen, desgewenst samen met huurdersvertegenwoordigers van collega-corporaties. U betaalt dan de prijs voor 10 deelnemers, dus € 1.149,50 inclusief BTW.

Interessant voor u? 
Voor meer informatie over de cursus kunt u contact met ons opnemen. Telefoon 030-7210780, e-mail: info@visitaties.nl

Heeft u nog vragen? ▶ Kijk hier

 

Meer informatie over visitatie voor huurders 
De Woonbond heeft in een speciaal ‘dossier’ relevante informatie over visitatie verzameld, inclusief de ervaringen van enkele huurderservaringen met visitatie. ▶ Lees hier het dossier.

Vraag het Claudia

Vraag versturen