Wouter Beekers lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

NIEUWS
29-05-2017

Met ingang van 1 juni 2017 is Wouter Beekers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Nederlandse Woonbond. Wouter Beekers houdt zich al jarenlang bezig met sociaaleconomische vraagstukken. In 2012 promoveerde hij op een proefschrift over de geschiedenis van woningcorporaties, die ooit zijn ontstaan binnen de volkshuisvesting als een beweging van betrokken burgers. Sinds 2012 is Wouter Beekers directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming. In de geest van de nieuwe Woningwet krijgen bewoners meer zeggenschap en staat de maatschappelijke taak van woningcorporaties centraal. Wouter Beekers heeft in zijn werk van de afgelopen jaren actief gezocht naar nieuwe, actuele mogelijkheden voor burgerbetrokkenheid en coöperatieve vormen van organiseren in verschillende maatschappelijke domeinen, waaronder het wonen. Die kennis is relevant voor de visitatie van woningcorporaties, waarin belanghebbenden - huurders voorop - uitdrukkelijk aan het woord komen en waarmee corporaties zich uitdrukkelijk over hun maatschappelijk presteren kunnen verantwoorden.

Binnen de Raad van Toezicht neemt Wouter Beekers de positie over van Sjoerd Zeelenberg, die de raad eerder dit jaar heeft verlaten vanwege het aanvaarden van een managementfunctie bij een woningcorporatie.


Vraag het Claudia

Vraag versturen