Waarom lokale prestatieafspraken niet echt werken (en nationale ook niet)

NIEUWS
06-10-2022

Op 27 en 28 september organiseerde Platform31 de Sociale Huisvestingsdagen. Claudia Siewers (Directeur-bestuurder en Erik Timmer (Senior Adviseur BMC wonen en woningcorporaties) presenteerden daar hun essay met de titel ‘Waarom lokale prestatieafspraken niet echt werken (en nationale ook niet)’.

Recent zijn er landelijke prestatieafspraken gekomen in ruil voor afschaffing van de verhuurderheffing. De sector heeft afgesproken om de prestaties landelijk te monitoren om te laten zien dat de opgaven worden gerealiseerd. Maar is dat voldoende? Voldoen de prestatieafspraken wel aan de lokale opgaven? Zijn de corporaties voldoende ambitieus bij het maken van de prestatieafspraken? Wat vinden stakeholders van de gemaakte prestatieafspraken en de nakoming ervan?

In visitatiemethodiek 6.0 wordt sinds 1 januari 2019 al gemonitord bij alle woningcorporaties óf partijen de prestatieafspraken nakomen, of de afspraken ambitieus genoeg zijn en hoe stakeholders dat ervaren. Daarmee is de ‘optelsom’ van deze monitor het meest complete beeld van wat zeven jaar werken met verplichte prestatieafspraken de volkshuisvesting en de maatschappij hebben opgeleverd.

In het artikel tellen we de som van de uitkomsten van de afgelopen jaren op. We verwonderen ons dat er geen relatie lijkt te zijn gelegd tussen mogelijke lessen uit de lokale prestatieafspraken en de opzet van de landelijke afspraken. Met dit essay betogen we dat dit van belang is, en willen we een aantal lessen meegeven uit de lokale praktijk, die ook landelijk relevant zijn.

▶ Lees het volledige essay


Vraag het Claudia

Vraag versturen