Rhiant: klein, actief en klantgericht

NIEUWS
10-12-2021

Visitatieperiode 2017-2020
In deze visitatie heeft de commissie Rhiant leren kennen als een enthousiaste Ambachtse corporatie: ambitieus, goed benaderbaar, met hart voor huurders en woningzoekenden in Hendrik-Ido-Ambacht. Met een bezit van circa 1.800 woningen en een organisatie met circa twintig medewerkers lukt het Rhiant om een waardevolle rol in Hendrik-Ido-Ambacht te vervullen. De corporatie is er volgens de commissie knap in geslaagd om de lijn van nieuwe zakelijkheid conform het aandachtspunt van de vorige visitatiecommissie door te zetten: ze weet handig te organiseren door gebruik te maken van een flexibele schil en zet sterk in op (keten)samenwerking.

Op deze wijze heeft Rhiant de kwaliteit van onderhoud en renovatie op een slimme manier geborgd. De commissie heeft veel waardering voor de maatschappelijke prestaties die de corporatie de afgelopen vier jaar heeft weten neer te zetten. Rhiant heeft de afgelopen visitatieperiode een forse inhaalslag gemaakt in de verduurzaming van haar bezit. Sterk vindt de commissie de wijze waarop Rhiant zich openstelt voor samenwerking met andere partijen, zoals met het sociaal wijkteam en bij de ontwikkeling van bijzondere projecten zoals het Parentshouse.

 class=

Van de huurdersraad
De Huurdersraad ervaart de contacten met Rhiant als prettig en transparant. Vooral de betrokkenheid bij het ondernemingsplan is door de huurdersorganisatie zeer op prijs gesteld. Een keer per jaar is er contact met de raad van commissarissen; de Huurdersraad wil graag meer in gesprek komen met de raad van commissarissen. De Huurdersraad onderstreept de ambitie van Rhiant om meer maatwerk voor huurders te ontwikkelen. 

Uit de bestuurlijke reactie
Rhiant heeft het visitatierapport met plezier gelezen en is trots op de resultaten die behaald zijn. We zien dat we ten opzichte van onze vorige visitatie op alle onderdelen beter zijn beoordeeld. Op alle punten is onze organisatie gegroeid. Het is goed om te weten dat de visitatiecommissie de stappen die wij de afgelopen jaren hebben gezet, erkent en waardeert. Ook is het fijn dat dit ervaren wordt door onze belanghouders.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Rhiant

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen