Visitatie-experiment maakt Elan Wonen zichtbaar als partner

NIEUWS
19-05-2022

Echt willen weten hoe je omgeving tegen je aankijkt als basis voor toekomstige samenwerking. Dat vormde een belangrijke motivatie voor Elan Wonen, corporatie in Haarlem en Heemstede, om deel te nemen aan een visitatie-experiment in het kader van ‘Rijker visiteren voor meer impact’.  Samen met visiterend bureau Raeflex werd een visitatie-experiment ingericht dat precies dat deed: Elan Wonen als samenwerkingspartner zichtbaar maken. Bovendien werd het een experiment met impact: namelijk voeding voor het ondernemingsplan van Elan Wonen, versterking van relaties met maatschappelijke en zakelijke partners én interessante implicaties voor de ontwikkeling van visitatie.

Visitatie met reputatie

In de visitatie van Elan Wonen komen enkele aspecten in de aanpak in het bijzonder naar voren:

  • het opnemen van een reputatie-onderzoek in de visitatie;
  • de verdiepende één-op-één-gesprekken met een ruime en gevarieerde selectie belanghebbenden en partners;
  • de directe aansluiting van de visitatie op de beleidscyclus van de corporatie.

Bij elkaar zorgen deze elementen voor een grote ervaren meerwaarde van deze experimentele visitatie-aanpak, bij corporatie en partners. “Deze visitatie voelde heel natuurlijk en vanzelfsprekend en helemaal niet als een ‘verplicht nummer’”, stelt Marieke Heilbron, bestuurder van Elan Wonen. “Het is ontzettend fijn om te weten hoe je omgeving naar je kijkt en om de inzichten uit de visitatie direct te kunnen gebruiken voor je ondernemingsplan. Daarvoor hebben we de visitatie zelfs vervroegd. Dat zou helemaal geen experiment moeten zijn, maar ‘goed visitatiemaatwerk’!” José Woldberg, beleidsadviseur van Elan, vult aan: “Iedereen spreekt tegenwoordig over samenwerken, maar niet iedereen stelt zich de vraag of anderen jou wel zien als partij om mee samen te werken. Dat hebben we nu wel heel duidelijk uit deze visitatie als inzicht: we weten dat partners graag met ons willen samenwerken en we weten ook op welke thema’s ze dat belangrijk vinden.” Voorzitter van de visitatiecommissie Dick van Ginkel wil niet onvermeld laten dat belanghebbenden en partners zowel Elan Wonen als ook deze manier van visiteren ontzettend waarderen, ook voor hun eigen inzicht. En, over impact gesproken, dat is belangrijk voor de toekomstige samenwerking: “Deze visitatie kan bijdragen aan het samen oppakken van de grote opgaven die er liggen. Partijen hebben een stapje teruggezet om samen beter vooruit te kunnen springen: ‘Reculer pour mieux sauter’!”, zo zegt hij.

Ontwikkeling visitatie

In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie, kunnen belanghebbenden zich uitspreken over hun corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie blijft ook in het visitatie-experiment van Elan Wonen en Raeflex recht overeind.

Maar het visitatie-experiment van Elan Wonen en Raeflex levert ook waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Het laat zien dat maatwerk in visitatie meerwaarde kan opleveren, zoals hier in de aansluiting op de beleidscyclus van de corporatie en in de verbinding met reputatie-onderzoek. Het laat verder zien dat verdiepende één-op-één-gesprekken (naast groepsgesprekken) met een open en toekomstgerichte vraagstelling (naast terugblikken en beoordelen) zeer verrijkend kunnen zijn en de wederkerigheid in de dialoog kunnen versterken. En, de bijzondere oriëntatie op reputatie en samenwerking heeft voor extra inzichten gezorgd in de methodiek bij ‘presteren volgens belanghebbenden’ en legitimatie. Zondermeer een mooie opbrengst!

Vervolg en informatie

Momenteel vinden diverse lokale visitatie-experimenten plaats in het kader van ‘rijker visiteren’ en ‘netwerkvisitatie’. De ervaringen in deze experimenten worden het komend jaar geïnventariseerd en geëvalueerd en de uitkomsten ervan worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie.

Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Elan Wonen, SVWN en van Raeflex.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Alex Grashof of Dick van Ginkel
Tel. 0318 – 746 600/ e-mail: secretariaat@Raeflex.nl

Elan Wonen
Marieke Heilbron of José Woldberg
Tel. 023 - 515 98 59/e-mail: mail@elanwonen.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 030 – 7210780/e-mail: info@visitaties.nl


Vraag het Claudia

Vraag versturen