Visitatie Acantus stimuleert netwerk voor brede welvaart

NIEUWS
15-06-2023

‘Goud leven; met elkaar bouwen aan brede welvaart in Noord- en Oost-Groningen’. Onder die titel nam woningcorporatie Acantus, samen met visiterend bureau Raeflex, in 2022 deel aan het SVWN-visitatie-experiment ‘Rijker visiteren voor meer impact’. Acantus nodigde een grote diversiteit aan partijen uit de regio uit voor een toekomstgerichte dialoog over brede welvaart. Het bijzondere netwerkevent maakte de grote lotsverbondenheid van partijen om samen te werken tastbaar, gaf richting aan de inzet voor brede welvaart in de regio en nodigde uit tot gezamenlijke actie.

Acantus in positie als duurzame verbinder

Ook voor Acantus was de opbrengst van het visitatie-experiment tastbaar. De corporatie pakte de rol als ‘duurzame verbinder’ met verve op. Ze liet in de visitatie zien dat ze werkt vanuit een brede maatschappelijke ambitie en lange-termijn betrokkenheid bij de regio en partijen daarvoor bijeen wil brengen. Heel concreet ligt er als uitkomst van de visitatie een mooie gespreksagenda voor Acantus en voor partijen in het netwerk met elkaar.

Raeflex richtte daartoe een dialoogtafel in volgens de methode van ‘appreciative inquiry’, waarbij deelnemers worden gestimuleerd om vooral toekomstgericht te kijken. Dat leidde tot een levendige dialoog met talrijke oplossingsgerichte suggesties voor ‘goud leven’, Gronings voor ‘goed leven’.

Ontwikkeling visitatie

In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een externe, onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie, spreken belanghebbenden en de commissie zich uit over de corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie blijft ook in het visitatie-experiment van Acantus en Raeflex overeind.

Het visitatie-experiment van Acantus en Raeflex vond nog plaats als onderdeel van de voorgaande beoordelingsmethodiek 6.0.  De opzet en doelstelling van het experiment onderstrepen de ontwikkeling van visitatie die sinds begin 2023 met de nieuwe methodiek 7 tot stand is gebracht: visiteren vanuit opgaven, in het netwerk, met ruimte voor maatwerk.

Vervolg en informatie

Momenteel worden de laatste visitatie-experimenten in het kader van ‘rijker visiteren’ geëvalueerd en afgerond. Veel van de inzichten uit deze experimentronde hebben al een vertaling gekregen in de nieuwe visitatiemethodiek 7, maar nieuwe inzichten blijven de ontwikkeling van visitatie voeden. Bovendien worden momenteel nieuwe visitatie-experimenten op de thema’s huurdersbetrokkenheid en netwerken voorbereid. SVWN blijft experimenteren met visitatie, dus doe mee!

Meer informatie is te vinden op visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Acantus, Raeflex en van SVWN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Alex Grashof of Carry Bomhof
Tel. 0318 – 746 600/E-mail: secretariaat@Raeflex.nl

Acantus
Anita Tijsma, bestuurder Acantus
E-mail: A.Tijsma@acantus.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 06 - 12 74 22 35/E-mail: info@visitaties.nl

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen