Uitnodiging voor deelname aan lunchsessie werving- en selectiebureaus en medezeggenschapsleden

NIEUWS
12-09-2022

Lunchsessie 29 september voor werving- en selectiebureaus

Op 29 september vindt er van 12.30 – 13.30 uur een digitale tijdens-de-lunchsessie plaats speciaal voor werving- en selectiebureaus.

Het onderwerp is ‘Snel visitatierapporten lezen’. Aanstaande commissarissen en bestuurders lezen de rapporten graag ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek of een interim-opdracht.

SVWN wil het makkelijk maken om een visitatierapport goed en snel te kunnen lezen. Wat is belangrijk en waar vind je dat? Staan er ‘geheime’ aanwijzingen in het rapport? Wat gaat er niet goed en wat vinden de stakeholders ervan? Wij weten het.

Aanmelden kan nog via info@visitaties.nl

De link wordt dan toegestuurd via outlook.

Lunchsessie 10 november voor leden van de medezeggenschap

Op 10 november zijn leden van de medezeggenschap welkom voor een lunchsessie van 12.00 – 13.30 uur op het kantoor van SVWN in Utrecht. Per corporatie kan er één deelnemer aangemeld worden. Het thema is de inhoud van visitatie en de rol die de medezeggenschap daarbij kan spelen.

Aanmelden kan via info@visitaties.nl onder vermelding van de naam, de rol binnen de medezeggenschap (voorzitter, OR-lid, ambtelijk secretaris etc.) en de naam van de corporatie. Ook als er allergieën zijn, mag dit hierbij vermeld worden.

Mocht om welke reden dan ook de sessie niet door kunnen gaan op onze eigen locatie, dan wijken we uit naar een andere locatie of plannen we een digitale sessie in.


Vraag het Claudia

Vraag versturen