Uitnodiging voor deelname aan lunchsessie medezeggenschapsleden en online sessie ‘Visitaties in 2022’

NIEUWS
25-10-2022

Lunchsessie 10 november voor leden van de medezeggenschap

Op 10 november zijn leden van de medezeggenschap welkom voor een lunchsessie van 12.00 – 13.30 uur op het kantoor van SVWN in Utrecht. Per corporatie kunnen twee deelnemers aangemeld worden. Het thema is de inhoud van visitatie en de bijdrage die de medezeggenschap kan leveren.

Welkom! Aanmelden kan via info@visitaties.nl onder vermelding van de naam, de rol binnen de medezeggenschap (voorzitter, OR-lid, ambtelijk secretaris etc.) en de naam van de corporatie. Ook als er allergieën zijn, mag dit hierbij vermeld worden.

Na aanmelding ontvangen de deelnemers per mail meer informatie.

Mocht om welke reden dan ook de sessie niet door kunnen gaan op onze eigen locatie, dan wijken we uit naar een andere locatie of plannen we een digitale sessie in.

Lunchsessie 15 december voor geïnteresseerden met als thema ‘Visitaties in 2022’

Op 15 december is iedereen die dat wil van harte welkom bij de online sessie ‘Visitaties in 2022’. De digitale bijeenkomst wordt gehouden van 12.30 – 13.30 uur en zal worden begeleid door directeur-bestuurder Claudia Siewers. Aanmelden kan via info@visitaties.nl. De link voor de bijeenkomst wordt uiterlijk een week van tevoren verstuurd.


Vraag het Claudia

Vraag versturen