SVWN zoekt nieuw lid RvT (op voordracht van de VTW)

NIEUWS
17-11-2017

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een

                                                                                                                                   

lid van de Raad van Toezicht

op voordracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

 

Wij zoeken een kandidaat met een duidelijke visie op, en brede ervaring met governance-vraagstukken (intern en extern) bij maatschappelijke organisaties.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de profielschets. Stuur uw reactie voor 6 december 2017 naar info@visitaties.nl ter attentie van drs. Leon van Halder, inkomend voorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dr. Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.

De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op woensdag 20 december tussen 17.00 en 21.00 uur in bij SVWN in Utrecht.


Vraag het Claudia

Vraag versturen