Startnotitie Visitatie-experiment ‘Huurdersbetrokkenheid’

NIEUWS
28-02-2023

Deze startnotitie is gericht aan woningcorporaties, huurdersorganisaties en visiterende bureaus die een groot belang stellen in het stimuleren van betekenisvolle huurdersbetrokkenheid:

  • bij het wonen en (samen)leven van huurders in buurten en wijken;
  • in het beleid en in het handelen van woningcorporaties en lokale netwerken; en
  • in visitatie

en die daartoe willen meedoen aan het visitatie-experiment ‘huurdersbetrokkenheid’.

▶ Nieuwsgierig? lees meer over het experiment 'huurdersbetrokkenheid'


Vraag het Claudia

Vraag versturen