Rijke visitatie De Sleutels en de T-slag van Jerommeke

NIEUWS
04-05-2023

Een boost geven aan de ontwikkeling van de corporatie. Dat motiveerde woningcorporatie De Sleutels uit Leiden om, samen met visiterend bureau Raeflex, deel te nemen aan het SVWN-visitatie-experiment ‘Rijker visiteren voor meer impact’. Daardoor werd de visitatie geen ‘verplicht nummertje’, maar een maatwerkvisitatie die aansloot bij de uitdagingen van De Sleutels en haar netwerk. Een visitatie met een ontzettend rijke opbrengst en met de belofte van impact.

Van een beherende naar een ontwikkelende woningcorporatie

De visitatie vond plaats op een scharnierpunt in de ontwikkeling van De Sleutels van een beherende naar een ontwikkelende corporatie, met alle onzekerheden van dien. Dat maakt de deelname aan het visitatie-experiment niet alleen potentieel waardevol, maar ook moedig. De Sleutels werd voor die keuze niet alleen beloond met een goed inzicht in de waardering van belanghebbenden en de visitatiecommissie voor haar maatschappelijk functioneren en presteren, maar ook met talrijke aanknopingspunten voor de ontwikkeling van haar beleid, organisatie en netwerken.

Voorzitter van de visitatiecommissie Gerard van Bortel geeft, reflecterend op de visitatie, De Sleutels nadrukkelijk mee om de opbrengst uit de visitatie te verzilveren: “deze rijke visitatie heeft de belofte van een grote impact in zich, voor De Sleutels, haar netwerk en de volkshuisvesting in Leiden. Het kost misschien nog even wat tijd, maar het kan niet anders dan dat deze visitatie effect gaat hebben. In dat opzicht is het net als met de T-slag[1] van Jerommeke uit Suske en Wiske. Overigens zou een ‘ontwikkelgesprek’ over een half jaar de corporatie en haar netwerk hierin kunnen stimuleren”.

[1] Als je aan de slag gaat heb dan geduld met het ‘besmetten’ van je collega’s. Soms duurt het gewoon even voordat een effect ontstaat. Jerom van Suske en Wiske noemt zoiets een T-slag, een tijdslag. Hij slaat met zijn vuist op een enorme stenen deur en er gebeurt niets. Juist op het moment dat Lambiek constateert dat dit toch de pet van Jerommeke te boven gaat, stort de deur in. Het was een T-slag, licht Jerom toe, die hebben even tijd nodig voordat ze hun effect tonen. 

Ontwikkeling visitatie

In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek (methodiek 7). Begeleid door een externe, onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie, spreken belanghebbenden en de commissie zich uit over de corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie blijft ook in het visitatie-experiment van De Sleutels en Raeflex overeind.

Het visitatie-experiment van De Sleutels en Raeflex levert waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Voor een deel hebben deze al hun plaats gekregen in de nieuwe methodiek, zoals: de ruimte voor maatwerk, in dit geval door als corporatie extra vragen voor te leggen aan de visitatiecommissie om de ontwikkeling van de organisatie te voeden; het betrekken van het netwerk in de visitatie; het visiteren aan de hand van een goed gekozen project (‘casusleren’ op het snijvlak van strategie en operatie en van intern en extern). Omdat in dit visitatie-experiment in het bijzonder aandacht uitging naar de interne en externe organisatie biedt deze visitatie bovendien goede aanknopingspunten voor het onderdeel ‘maatschappelijke capaciteit’. Kortom, ook voor de ontwikkeling van visitatie een mooie opbrengst.

Vervolg en informatie

Momenteel worden de laatste visitatie-experimenten in het kader van ‘rijker visiteren’ geëvalueerd en afgerond. Veel van de inzichten uit deze experimentronde hebben al een vertaling gekregen in de nieuwe visitatiemethodiek 7, maar nieuwe inzichten blijven de ontwikkeling van visitatie voeden. Bovendien worden momenteel nieuwe visitatie-experimenten op de thema’s huurdersbetrokkenheid en netwerken voorbereid. SVWN blijft experimenteren met visitatie, dus doe mee!

Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van De Sleutels, SVWN  en van Raeflex.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Alex Grashof of Gerard van Bortel
Tel. 0318 – 746 600/E-mail: secretariaat@Raeflex.nl

De Sleutels
Wilma Kraaijeveld
Tel. 071 - 516 27 96/E-mail: w.kraaijeveld@desleutels.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 06 12742235//E-mail: info@visitaties.nl

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen