Opnieuw relevant: Essay over de lokale driehoek

NIEUWS
15-03-2024

Prestatieafspraken, wel of niet, SMART of gemonitord. In 2021 schreven Hans de BRuijn en Jos Koffijberg een essay over 100 visitatierapporten. De lessen uit dat onderzoek zijn nog steeds relevant. Reden om opnieuw aandacht te vragen voor dit onderzoek.

Lees er meer over op deze plek.

Of in deze infographic.


Vraag het Claudia

Vraag versturen