Interview Cees van Boven

NIEUWS
31-12-2021

Waar werkte u 12,5 jaar geleden?

“Ik was destijds directievoorzitter van MAB Ontwikkeling, onderdeel van Bouwfonds.”

Wat is voor u de toegevoegde waarde van het instrument visitatie?

“De woningcorporatie is toch een bijzondere diersoort. Er zijn maar weinig organisaties waar op 1 januari al duidelijk is hoeveel geld er aan het eind van het jaar op de rekening staat. Maar de huurders, of klanten zoals sommigen ze noemen, kunnen geen kant op. Het kan alleen fout gaan als je het zelf niet goed doet, want je leeft niet in een markt. Het is van groot belang dat corporaties met elkaar afspreken wat de toegevoegde waarde van de corporaties zou moeten zijn.”

Hoe zou visitatie zich moeten ontwikkelen?

“Institutionele beleggers willen in toenemende mate voldoen aan de doelen van de Verenigde Naties. Laten we daar eens als peers een goed gesprek over voeren, over het gemeenschappelijk referentiekader. Ik zou graag zien dat het visitatiemodel zich doorontwikkelt in de richting van public value. De cijfermatige kant is een circus, laat dat maar over de Benchmark van Aedes.

Visitatie moet gaan om het maatschappelijk presteren in relatie tot stakeholders. En er moet ook rekening worden gehouden met het insider-outsider probleem. De zittende huurders hebben andere belangen dan de toekomstige huurders. Het is nu een andere wereld dan vijf jaar geleden. Het functioneren van de woningmarkt, de klimaatverandering, de zorg, het is gigantisch wat er nog op ons afkomt. In de visitatie zou naar voren moeten komen hoe de corporatie zich verhoudt ten opzichte van die grote thema’s. Zoals bijvoorbeeld nu daarvoor de gelegenheid wordt geboden in het position paper als voorbereiding op de visitatie.”

Hoe is het visitatietraject bevallen?

“De eerste keer dat ik een visitatie meemaakte, werkte ik nog bij Parteon. Ook toen ik bij Woonzorg kwam, was er net een visitatie geweest. Het was toen toch best een soort circus. Het geven van cijfers met bureaus die een verdienmodel hebben. En de kwaliteit van de visitatie is toch afhankelijk van de commissie die langskomt. Het was ook jammer dat achteraf bleek dat de visitatiecommissie niet de juiste punten in de organisatie had gesignaleerd. Woonzorg maakt in 127 gemeenten prestatieafspraken. Helaas is niet te voorkomen dat gemeenten in het rondje stakeholders laten blijken dat zij corporaties zien als een uitvoerende dienst van de gemeente. Er moet gefilterd worden tussen waardering en de perceptie.”

Wat wenst u de jarige SVWN toe?

“Dat het zo is dat het niet als een verplichting wordt ervaren, maar dat het uitvoeren van een visitatie een wens is.”

 

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen