Interview Alex Grashof

NIEUWS
18-01-2022

Waar werkte u 12,5 jaar geleden

“Ik werkte toen bij een adviesbureau in de sectoren zorg, sociale werkvoorziening, hoger onderwijs en corporaties. En ben in 2008 gestart met visiteren. Dat was een experimentele en extern gerichte visitatie. Raeflex noemde het een visitatiepreview van twee woningcorporaties die zouden gaan fuseren. Misschien is het nog leuk om te vermelden dat Raeflex voortkomt uit het initiatief van een aantal corporaties en Aedes om met visitatie vorm te geven aan het maatschappelijk verantwoorden en verbeteren van het maatschappelijk presteren. Dat stelsel is uiteindelijk toevertrouwd aan SVWN.”

Wat is de toegevoegde waarde van visitatie?

“De toegevoegde waarde is deskundig, onafhankelijk en objectief onderzoek naar het maatschappelijk presteren van corporaties. Visitatoren doen dat op thematische wijze en op een zodanige wijze dat belanghebbenden hun verhaal kwijt kunnen en verbetersuggesties kunnen doen. Daarbij is het belangrijk om te zien hoe de corporaties verbonden zijn met de stakeholders en maatschappelijke opgaven in hun omgeving.”

Wat wenst u SVWN toe?

“Lang leve SVWN! Ik wens SVWN toe dat corporaties en Aedes weer van visitatie gaan houden en samen aan het maatschappelijk presteren blijven werken.”

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen