Hoe gedragsverandering helpt bij het realiseren van het verduurzamen van de woningvoorraad

NIEUWS
19-12-2022

Eén van jouw maatschappelijke opgaves: het verduurzamen van de woningvoorraad. We weten uit meerdere onderzoeken dat er tot 2035 en zelfs 2050 geïnvesteerd moet worden om aan deze maatschappelijk opgave te voldoen en dat de meeste corporaties niet over voldoende middelen beschikken. Het is tijd voor een nieuw perspectief: het verduurzamen van de woningvoorraad is in essentie namelijk een gedragsveranderingsvraagstuk.

Een aantal maanden geleden spraken wij met de directeur van SVWN over het realiseren van klimaatdoelstellingen bij woningcorporaties. Die uitdaging om klimaatdoelen en beleid te realiseren is aanwezig ook bij woningcorporaties. Vanuit nieuwsgierigheid zijn wij gaan kijken of en hoe kennis van gedragsverandering kan helpen in het realiseren van klimaatdoelstellingen bij woningcorporaties. En natuurlijk wat er nu al wel gerealiseerd wordt, ook daar kunnen we van leren.

Enkele onderwerpen die we hoorden in de gesprekken met woningcorporaties worden hieronder beschreven. Allereerst vinden zij het lastig om het rijke maatschappelijke netwerk, waarin ze zich bevinden, zo effectief en efficiënt mogelijk te gebruiken. Er zijn afhankelijkheden van andere partijen bij de uitvoering van acties dat kan leiden tot vertraging. Beleid en uitvoering in een corporatie lijken daarnaast afhankelijk te zijn van ‘trekkers’ die niet altijd een structurele plek in de organisatie hebben, waardoor initiatieven op het vlak van verduurzaming niet altijd structureel uitgevoerd worden. Er zit veel verschil tussen de woningcorporaties in de mate waarin zij de klimaatdoelstellingen behalen en wat hun uitdagingen hierbij zijn. Tot slot zagen we dat als de bestuurder dit onderwerp hoog op de agenda had staan, dit zichtbaar was in de mate waarin een corporatie de doelstellingen behaald. Allemaal onderwerpen die met de juiste interventies kunnen leiden tot het realiseren van (gedrags)doelstellingen.

Dan nu een voorbeeldje dat we allemaal kennen, zodat je je een beeld kunt vormen bij wat kennis van (de oorzaken van) gedragsverandering ons kan brengen. Gas wordt duurder, en op korte termijn lukt het mensen om minder gas te gebruiken. Dat wat jarenlang al een ambitie was. De prijs van gas leidde ertoe dat onze motivatie omhoog ging om minder gas te gebruiken. Maar als we weten dat motivatie de oorzaak is waarom we tot voor kort gas bleven gebruiken, zijn er ook andere interventies die we kunnen uitvoeren. Waardoor de motivatie omhooggaat en meer mensen uiteindelijk minder gas gaan gebruiken. Motivatie is slechts één van de factoren die gedrag veroorzaakt. Denk ook eens aan omgeving (sociaal en fysiek) of de kennis en kunde om bepaald gedrag uit te voeren.

Als je weet wat de oorzaken zijn van bepaald gedrag, weet je ook wat je moet doen of hoe je kunt helpen om te komen tot het gedrag dat we graag willen zien. Het gedrag dat nodig is om de ambities op het vlak van verduurzaming te realiseren.

Wij helpen je graag verder. Het werkt als volgt. Jij hebt een klimaatdoelstelling die tot op heden nog niet behaald is. Wij gaan met je in gesprek en gaan vanuit gedragsveranderingsperspectief kijken welke oorzaken we zien. Om vervolgens vanuit dat inzicht passende oplossingen te bieden die jou dichter bij je doelstelling brengen. Deze kennis bundelen we en delen we op hoofdlijnen met andere woningcorporaties, zodat we gezamenlijk een stap dichter bij het verduurzamen van de woningvoorraad komen!


Vraag het Claudia

Vraag versturen