Hele fijne feestdagen en een gelukkig 2024!

NIEUWS
22-12-2023

Beste lezer,

2023 was een rollercoaster! We introduceerden een nieuwe methodiek, methodiek 7. Dat betekende dat we een supergave lancering organiseerden, werkateliers om de visitatoren op te leiden en op 1 maart 2023 echt van start gingen. 

Vanaf mei rolden de eerste rapporten in methodiek 7 bij ons binnen. We hebben ze allemaal met liefde gelezen en besproken met de visitatiebureaus. Daarvoor hebben we een spreekuur georganiseerd dat goed gebruikt werd. Iedereen ontzettend bedankt voor alle vragen, opmerkingen en verbeteringen. 

Tegelijkertijd introduceerden wij een andere manier van communiceren over de visitatierapporten. Als nu een visitatierapport door SVWN wordt beoordeeld, gebruiken we een toetsingsformulier waarop we aangeven wat we graag willen lezen en wat er in onze ogen beter of anders kan. Dit klinkt heel vanzelfsprekend, maar dit was voor ons nieuw. En succesvol!

Verder hebben we nog twee masterclasses georganiseerd. In juni hebben we het over huurdersparticipatie gehad en in november over nieuwbouwambities bij corporaties. 

Gaandeweg schreven we ook nog artikelen. Daarover een andere keer mee.

Al met al, 2023 was een bijzonder jaar. 2024, here we come!

Groeten,

Claudia, Raymond, Yvonne, Ingrid en Jeffry


Vraag het Claudia

Vraag versturen