Gerard Erents lid van het College van Deskundigen SVWN

NIEUWS
19-10-2016

De Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft de heer Gerard Erents RA benoemd tot lid van het College van Deskundigen van SVWN. In het college was een vacature ontstaan voor een lid met financieel-economische achtergrond door het vertrek van prof. dr. Kees Koedijk. Gerard Erents heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën van de volkshuisvesting. In het verleden was hij onder meer directeur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw; ook vervulde hij interim-functies bij diverse grote woningcorporaties. Op dit moment is hij lid van de raad van toezicht bij verschillende organisaties in de volkshuisvesting en de zorg, en geeft hij trainingen voor bestuurders en commissarissen.

Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van SVWN over het visitatiestelsel, in het bijzonder over de ontwikkeling en borging van de visitatiemethodiek. Leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid.


Vraag het Claudia

Vraag versturen