Geef je op voor een digitale bijeenkomst georganiseerd door SVWN, Platform31 en BMC

NIEUWS
28-02-2024

Oproep  

Platform31, Stichting Visitatie Woningcorporaties en BMC zoeken 12 deelnemers voor een digitale sessie om te bespreken of wat in een paper over de prestaties van gezamenlijke corporaties is beschreven, herkend wordt.

 

Toelichting

Platform31, Stichting visitatie Woningcorporaties en BMC nodigen geïnteresseerden uit de hoek van toezichthouders in de corporatiesector, gemeenten en huurders in de sociale huursector graag uit voor een gesprek over de prestaties van de gezamenlijke corporaties. Dit gesprek is onderdeel van een reeks gesprekken met verschillende organisaties die belang hebben bij het werk van de woningcorporaties.

 

Jaarlijks organiseren een aantal organisaties, waaronder Platform31, een tweedaagse discussie over de volkshuisvesting in Nederland. De discussiedagen dargen bij aan het uitwisselen van ervaringen en inzichten met als (uiteindelijk) doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de huisvestingsmogelijkheden in het algemeen en de volkshuisvesting in het bijzonder. 

 

In 2023 eindigden de discussiedagen met een onbeantwoorde vraag. De huisvestingsproblemen zijn momenteel groot. Als over 10 jaar wordt teruggekeken naar de aanpak van die problemen, wat zouden de gezamenlijke corporaties dan gedaan moeten hebben? Of anders gezegd: welke bijdrage wordt de komende jaren van de corporatiesector verwacht?

 

Voorafgaand aan de discussiedagen is deze vraag besproken met een twaalftal belanghouders van de corporatiesector. Dit zijn mensen die de nodige jaren met en/of voor de corporaties hebben gewerkt en bereid waren hun antwoord op die vraag te geven. De uitkomsten van die gesprekken hebben we opgenomen in een kort verslag/paper.

 

Het verslag/paper van deze individuele gesprekken wordt besproken in drie groepen met achtereenvolgens vertegenwoordigers uit de sector (heeft inmiddels plaatsgevonden), de toezichthouders op de sector (op 25 maart), en de huurders in de corporatiesector (op 25 maart). Tijdens de digitale sessie wordt de hiervoor beschreven vraagstelling besproken, en passeert ook de beantwoording van die vraag door de twaalf belanghouders de revue. Doel is te komen tot een weging van de eerder gedane uitspraken.

 

Wanneer en voor wie?

De sessies vinden plaats op 25 maart a.s.

-        Om 15:00-16:00u voor (vertegenwoordigers van) huurders en huurdersorganisaties.

-        Om 16:30-17:30u voor toezichthouders, i.c. leden van raden van commissarissen/raden van toezicht van corporaties, en vertegenwoordigers van gemeenten (op ambtelijk of bestuursniveau).

Ter voorbereiding krijgen deelnemers het samenvattende verslag van de gesprekken met de 12 belanghouders toegestuurd.

Geïnteresseerd om deel te nemen? Geef u dan op via een email aan info@visitaties.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Paul Tholenaars, Fons Lustenhouwer en Claudia Siewers


Vraag het Claudia

Vraag versturen