Experimenteren met visitatie geeft leerplezier; doe ook mee!

NIEUWS
14-12-2022

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) biedt de mogelijkheid om te experimenteren met visitatie. Woningcorporaties maken, samen met visiterende bureaus, dankbaar gebruik van de gelegenheid om ‘het anders te doen’, om de toegevoegde waarde van visitatie te vergroten voor henzelf, hun belanghebbenden en partners en voor de samenleving als geheel. Hun belangrijkste drijfveer? Leerplezier!

Heeft u belangstelling voor experimenteren met visitatie; of misschien al concrete ideeën? Kijk op Experimenteren met visitatie of neem contact op met SVWN directeur-bestuurder Claudia Siewers of experimentbegeleider Paul Doevendans.

Vraag het Claudia

Vraag versturen